Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Pact van Brabant, één voor allen en allen voor één

Gepubliceerd: 1 juni 2016

Het college van Woudrichem geeft de gemeenteraad in overweging om in de gemeente Woudrichem een asielzoekerscentrum voor 300 vluchtelingen te realiseren.

Er is nog geen beslissing genomen. En ook is nog niet duidelijk welke locatie geschikt zou zijn, daarover is het college in overleg met het COA. Er liggen misschien mogelijkheden op het buitendijks bedrijfsterrein aan de Afgedamde Maas aan de oostzijde van de vesting van Woudrichem, in de omgeving van straat Bronkhorst in Andel, bij industrieterrein De Rietdijk of toch weer een asielboot.

Hoewel de plannen nog helemaal niet vaststaan en er meerdere locaties in de gemeente Woudrichem misschien geschikt zijn, is het college van Woudrichem in gesprek gegaan met direct betrokkenen en met maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen en kerken. Ook wil het college eerst praten met bewoners die misschien meer zicht op een locatie hebben dan anderen. Natuurlijk blijft het daar niet bij: half juni komen er informatieavonden voor alle inwoners van met name de kernen Andel en Woudrichem. Daarvoor krijgt elk huishouden een uitnodiging.

Wat is de aanleiding?

Eind maart 2016 richtte de commissaris van de Koning Wim van der Donk aan alle gemeenten in Noord-Brabant het verzoek om locaties voor opvang van vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Woudrichem kreeg het verzoek om die opdracht te verkennen samen met  Aalburg, Werkendam, Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk, als ‘subregio Biesbosch’.

In de afgelopen periode hebben de colleges van burgemeester en wethouders van ‘subregio Biesbosch’ constructief en zorgvuldig met elkaar gesproken over mogelijke bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, zoals gevraagd door de commissaris der Koning. Niets doen was wat betreft de colleges geen optie. Niet meehelpen verplaatst het probleem naar een andere gemeente.

Waarom spreekt het college van Woudrichem die intentie uit?

Ook het college van Woudrichem vindt dat niets doen geen optie is. Het streven van het college  naar een kleinschalig azc is onder meer gebaseerd op positieve ervaringen:

  • Veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor het welslagen van het verblijf van vluchtelingen in het azc in de kern Woudrichem tussen 1999 en 2003. Het draagvlak voor én de draagkracht van onze inwoners was groot.
  • Tijdens de kortdurende crisisnoodopvang in oktober 2015 zijn in korte tijd vele vrijwilligers in actie gekomen om het verblijf van de vluchtelingen goed te laten verlopen.
  • Tijdens een informatieavond in november 2015 over de vluchtelingenproblematiek was er oog en oor voor bezorgde geluiden van inwoners, maar overheersten positieve geluiden over vluchtelingenopvang in Woudrichem.

De gemeente gaat de komende weken in gesprek met scholen, kerken, dorpsraden, verenigingen, maatschappelijke instellingen en vrijwilligers om het draagvlak te peilen en te bevorderen.

Afgelopen vrijdag vond hiervoor een bijeenkomst plaats in de Buitenhof in Andel. Deze ‘koffie-afspraak’ was bedoeld voor de bewoners van de straat De Bronkhorst, als vervanging van een telefoongesprek, zoals in de afgelopen dagen gevoerd met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld: dominees, directeuren van basisscholen en middelbare school, verzorgingshuis, ondernemersvereniging, voetbalclub en dorpsraad.  De uitnodiging aan de bewoners van de straat De Bronkhorst werd breed verspreid en zo werden er meer kopjes koffie geschonken dan aanvankelijk gedacht. Veel vragen kunnen nog niet worden beantwoord, omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over welke van de vier locaties in de gemeente Woudrichem geschikt zijn om verder te onderzoeken.

Op de website van de gemeente Woudrichem zal een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden worden gepubliceerd, net zoals dat het geval was tijdens de crisisnoodopvang afgelopen najaar. De lijst zal steeds worden geactualiseerd.

Lezers van deze nieuwsbrief nodig ik van harte uit mee te denken en te praten. Dat kan via de gemeentelijke website en social media (facebook en twitter)

Paula Jorritsma, wethouder Woudrichem

Deel dit artikel op: