Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

PArticipatiepenning Babyloniënbroek voor Margo van Beem

Op 11 april zijn we op bezoek geweest bij tuin- en landschapsinrichter Margo van Beem en haar man Albert den Dekker. Het gebak staat op tafel in hun energie-neutrale woning die wordt omringd door een weelderige, wilde struintuin in het groene en gezellige Babyloniënbroek. De taart is heel toepasselijk, want de woning van Margo en Albert was destijds het onderkomen van bakkerij Damen, de laatste winkel van Broek twintig jaar geleden. Of ze de winkels mist? ‘Nee hoor, bij een lege koelkast stuur ik een app aan de groenteboer in Veen die de boodschappen thuis bezorgt.’

Geschreven door

Wat doe je en waarom?

Margo is geboren op Oudendijk en kreeg de liefde voor de natuur met de paplepel ingegeven. Niet zo gek dus dat ze koos voor een vak in het groen. In haar vrije tijd is ze soms actief voor tuinclub Altena, waarvan zo’n 60 mensen lid zijn. Voorheen was ze voorzitter van deze club, maar sinds vier jaar heeft ze deze functie ingeruild voor een functie als penningmeester van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur. ‘Ik vind het mooi om zinvol bezig te zijn met en voor de natuur. Met ons landschap en de manier waarop we met onze wereld omgaan. Kinderen het besef bijbrengen dat energie kostbaar is en dat we zuinig moeten omgaan met onze planeet.’ Ze verwondert zich erover hoe weinig kinderen van de natuur af weten. ‘Het is verbazingwekkend dat zelfs in ons landelijke Altena kinderen amper weten welke weidevogels hier leven.’

De betrokkenheid bij kinderen uit zich ook in Margo’s deelname aan de medezeggenschapsraad van school. Inmiddels zitten haar kinderen op het voortgezet onderwijs; hun basisschooltijd brachten ze door op d’n Biekurf. ‘De saamhorigheid op school is geweldig. Het is mooi om te zien hoe jong en oud bij elkaar betrokken zijn. Het omzien naar elkaar. Ook mensen die geen kinderen op school hebben, zijn er te vinden. Als er iets wordt georganiseerd zit het er stampvol. Het besef dat je het samen moet doen in een klein dorp is groot.’ Margo spreekt haar bewondering uit voor de bekendste inwoner van het dorp: Marianne Vos. ‘Ze zet zich in voor het dorp en de kinderen. Ze maakt altijd tijd voor ‘Broek en doet overal aan mee.’ ‘Maar dat doe jij ook’,  zegt Albert tegen Margo.

Broekse betrokkenheid

 Naast de school is de kerk een belangrijk baken in Broek. ‘Het maakt niet uit of je lid van de kerk bent of niet, je hoort er toch wel bij’, vertelt Margo. Haar twee kinderen doen mee aan het project dat de kerk van Broek samen met Drongelen en Eethen heeft opgezet: het meebouwen aan een kinderdagverblijf in Hirtop, een dorp vergelijkbaar met Babyloniënbroek in Moldavië. Dominee Michiel Vastenhout enthousiasmeerde binnen korte tijd 18 jongeren uit de drie dorpen om mee te doen. Er is veel geld ingezameld en de komende zomer gaan de jongeren aan de slag. ‘Het beeld dat kinderen alleen gamend achter een computer hangen, klopt helemaal niet. Ze hebben de handen uit de mouwen gestoken om geld in te zamelen en gaan in hun vakantie aan de slag voor een ander.’ Mooi en hoopgevend!

Rijk verenigingsleven

Broek kent een ijsclub, Juliana; een sjoelclub, de Broekse schuivers; en een Oranjevereniging. Altijd wat te beleven dus. En mocht er een moment wat minder te doen zijn, wordt er wel weer iets nieuws georganiseerd. Zoals het ‘Rolling dinner’ waarbij je van huis tot huis gaat om verschillende gerechten en gangen bij elkaar te eten. ‘Je weet van tevoren niet wat en met wie je waar gaat eten, maar wel dat het lekker en gezellig is’, vertelt Margo. Burgemeestersvrouw Trudie Naterop en het echtpaar Kim en Erwin van Herwijnen zijn de drijvende krachten achter het culinaire initiatief.

Wat heb je nodig?

‘Voor jongeren die na hun studie terug willen naar Broek zou het fijn zijn als er woningen beschikbaar zijn. Sociale huurwoningen, tiny housing, groen, duurzaam en passend in de landelijke omgeving.’ Het is ook fijn dat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen. Er is dan wel geen winkel en er zijn weinig voorzieningen, dankzij nabuurschap hoeven mensen niet te verhuizen. Eén wens staat er nog op het lijstje van Margo: ‘Een wandelpad, zodat je een ommetje Broek kunt doen zou leuk zijn.’ Wellicht biedt het budget dat door de gemeente Aalburg beschikbaar wordt gesteld voor de dorpen soelaas.

Wil je nog iets kwijt?

Er wordt andersom gedacht in Babyloniënbroek. In plaats van met vooroordelen naar nieuwkomers te kijken kan het ook anders. Margo: ‘Toen een gezin van statushouders toch niet in Broek gehuisvest werd, vonden we dat jammer. Het is immers goed alleen al voor de school als er kinderen bij komen.’ Voor mensen die nieuw in Broek zijn heeft ze de volgende tip: ‘Blijf jezelf en stel jezelf open voor het dorp. Mensen helpen elkaar én geven elkaar de ruimte.’ Zo wordt je een Broekse en wil je hier nooit meer weg, weten Margo en Albert zeker.

Paula Jorritsma-Verkade, namens het PArticipatiepenning Team van Progressief Altena.

Op de foto in de tuin van Margo en Albert in Babyloniënbroek: Margo van Beem, Maarten de Winter en Herman van Krieken.