Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

PArticipatiepenning voor Dorpsraad Almkerk!
De Soos als kweekvijver voor verenigingsleven

Op 2 maart zijn we op bezoek geweest bij de Dorpsraad Almkerk. In het Wapen van Emmickhoven gaven Truus Schmidt, Nico Vink en Zeger van der Stelt ons een inkijkje in deze bloeiende dorpsraad.

Geschreven door

Maarten de Winter - bestuurslid PA
Maarten de Winter
Op de foto (vlnr): Jan Koekkoek, Nico Vink, Truus Schmidt, Paula Jorritsma, Maarten de Winter, Zegert van der Stelt.
Op de foto (vlnr): Jan Koekkoek, Nico Vink, Truus Schmidt, Paula Jorritsma, Maarten de Winter, Zegert van der Stelt.

Waarom zijn jullie gestart?

“De oprichting van de Dorpsraad was een initiatief van de Werkgroep Omlegging N322. De omlegging van de N322 is destijds niet doorgegaan, maar blijft wel hoog op de agenda van de dorpsraad en is door de provincie ook opgenomen in de Structuurvisie Plus.”

Waarom doen jullie dit?

“Andere redenen voor de oprichting waren vragen als: Hoe willen we ons dorp verder ontwikkelen? Hoe behouden of verbeteren we de leefbaarheid van ons dorp?  Actuele agendapunten zijn: het dorpsontwikkelingsplan met daarin o.a. de brede school, woningbouw voor senioren en starters en het evenemententerrein.

Samen met 3 kerken en ondersteuning van de gemeente hebben we ook een zorgnetwerk opgericht, waarin we hulpvragers en hulpbieders bij elkaar brengen. Inmiddels hebben we 30 hulpbieders in ons bestand, maar het aantal hulpvragen is gering. We worstelen een beetje met de vraag of de drempel om hulp te vragen te hoog is, of dat er gewoon weinig behoefte is?

Deze maand tonen we in Hollywoud de dorpsfilm uit 1963, een idee dat is ontstaan nadat we met sponsoring van de Rabobank in 2013 een – op de dorpsfilm uit 1963 geïnspireerde – dorpsfilm hebben gemaakt, wat 3 volle zalen in Hollywoud trok.”

Wat is het succes?

“Het succes ligt in de betrokkenheid van de bewoners van ons dorp. De basis daarvoor ligt voor een belangrijk deel in Stichting Jeugdwerk de Soos. Daar leren jongeren organiseren en besturen en dat lid zijn van een vereniging meer betekent dan het overmaken van de contributie. De soosbestuurders en -vrijwilligers van enkele decennia geleden vindt je nu als bestuurders in andere verenigingen, zoals de dorpsraad.”

Wat heb je nodig?

“Niet veel. Het loopt wel. We worden gehoord en hebben daarover ook een toezegging. We hopen dat dat zo blijft en dat is nooit vanzelfsprekend. Daarom werken we ook samen met de dorpsraden van Giessen-Rijswijk en Andel. Samen sta je sterker.

We hopen dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in november aandacht besteden aan de positie van dorpsraden in de gemeente Altena.”

Wil je nog iets kwijt?

We vinden jullie aandacht voor onze dorpsraad waardevol, maar dit is geen stemadvies. We willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt, onafhankelijk van zijn of haar politieke voorkeur.

Daar hebben we nog een glaasje op gedronken.

Maarten de Winter, namens het PArticipatiepenning Team van Progressief Altena.

Deel dit artikel op: