Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Op PAd voor de PArticipatiepenning in Woudrichem

Gepubliceerd: 4 september 2018

Erik in ’t Veld heeft passie voor muziek. Nu houden we allemaal van muziek, maar bij Erik zit het nog dieper. Toen hij daarmee aan de slag ging leverde dat een bijzonder verhaal op. Dat verhaal zijn we gaan ophalen in het kader van ons project PArticipatiepenning. Een penning voor mensen en organisaties in de 21 kernen van Altena die zich zonder garantie op succes voor een ander inzetten.

Saamhorigheid & Samenspel

Erik heeft na de middelbare school het conservatorium doorlopen, maar dit verhaal begint vele jaren later als Erik, 46 jaar oud, muzikant is bij Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd (KNS). Erik speelt trombone. Net zoals vele andere verenigingen ervaart ook KNS de gevolgen van de vergijzing. Ieder jaar beginnen tien kinderen in het orkest. Daarvan blijft er soms maar één langdurig verbonden. Dus is het zaak de jeugd nog beter te bereiken met de waarden van actieve muziekbeoefening: het leren uiten van emoties en saamhorigheid beleven tijdens het samenspel.

Schilderijen van een tentoonstelling

Maarten de Winter (links) en Erik in ‘t Veld (rechts) - voor de Participatiepenning in Woudrichem
Maarten de Winter (links) en Erik in ‘t Veld (rechts)

Erik wil in 2013 die waarden eens op een nieuwe en creatieve manier over het voetlicht brengen en zoekt medestanders onder de ongeveer 40 leden. De voorzitter vraagt hem zijn bedoeling te concretiseren. Hij denkt er drie jaar goed over na. Erik doet dingen grondig, zoveel is duidelijk. Hij denkt na over vragen zoals ‘hoe kan ik alle kinderen actief bij onze waarden betrekken?’, ‘hoe kunnen kinderen actief samen emoties uiten?’

Drie jaar later legt Erik een concreet idee op tafel: Stel je voor dat de Harmonie het muziekstuk “Schilderijen van een tentoonstelling” van Modest Mussorgsky speelt op een zelf georganiseerde expositie. Stel je voor dat kinderen de schilderijen van de expositie samen op hun scholen maken, onder begeleiding van een regionale kunstenaar. Stel je voor een expositie samen te stellen van hun werk en van enkele streekkunstenaars. En stel je voor de opbrengst van een heuse kunstveiling aan een doel te geven dat je ook echt onder de huid kruipt. Olaf Baeke, dirigent van KNS is enthousiast. Zeven leden van KNS raken ook geïnspireerd en vormen een projectcommissie. Anderhalf jaar werkt Erik met hen intensief samen aan het project. Het idee wordt concreet. Scholen en prominente kunstenaars – zoals Martin Copier van Pand 24 Werkendam – uit de regio geven hun steun. En dan komt ook het idee voor het hogere doel.

Vlinderkind

Al zoekend naar passende doelen voor de opbrengst leert Erik de Stichting Vlinderkind kennen. Zij zetten zich in voor kinderen en mensen met de zeldzame huidaandoening EB (Epidermolysis Bullosa). Deze kinderen hebben altijd pijn aan hun huid. Erik heeft zelf enkele jaren geleden flinke brandwonden opgelopen op zijn werk bij defensie. ‘Is de keus voor het goede doel daardoor geïnspireerd?’ vraagt Erik zich hardop af. De voorzitter van Stichting Vlinderkind, Jack van Zijp, komt op de scholen praten over de ziekte en inspireert kinderen en leerkrachten om met zijn Stichting iets goeds te doen voor andere kinderen.

Begin maart 2018 organiseert KNS “schilderijen op een expositie” in de Werf in Woudrichem. Ondermeer het kleurrijke schilderij op de foto werd daar geveild. De zoon van Erik heeft er aan meegewerkt. Prominente kunstenaars bieden hun werk ter veiling aan. De veiling van 50 kunstwerken heeft een opbrengst van 5500 euro voor Stichting Vlinderkind. Jack van Zijp, is dolblij. De harmonie van Woudrichem heeft laten zien hoe muziek het leven van mensen kan verrijken.

Heel veel mensen uit Woudrichem hebben dat onvergetelijke concert meegemaakt, maar nog meer mensen in Altena niet. Ook voor hen tekenden we dit verhaal op. Zodat zij het ook een beetje kunnen meebeleven.

Tot slot

Tenslotte stelden we Erik nog drie vragen.

Wat heb je nodig van de politiek?

“Er worden tegenwoordig verhoudingsgewijs minder muzieklessen op scholen gegeven. Kinderen maken vooral in projectvorm kennis met muziek. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar dat vraagt om een andere, meer creatieve manier van denken. KNS springt hier bijvoorbeeld op in met een blazersklas om kinderen met blaasinstrumenten kennis te laten maken. Muziek kan heel waardevol zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Ze verdienen het. Zoek samenwerking in de samenleving, leg contacten. Dan kan er veel meer. En wat geld voor goede projecten is ook fijn natuurlijk.”

Wat is je advies aan andere mensen die iets willen doen voor een ander?

“Werk samen. Er zit heel veel kracht en positieve energie in Altena. Dan kan eigenlijk alles!”

Waarom Mussorgski?

“Ah. Dat is een leuk verhaal. Ik vind dat hij mooie composities maakt. Er is niet zoveel klassieke muziek voor Harmonie bewerkt. En wist je dat de originele compositie voor piano is gemaakt van “Schilderijen van een tentoonstelling” en daaruit weer een bewerking voor orkest is gemaakt door Maurice Ravel? De harmoniebewerking is op haar beurt weer hierop gebaseerd. Allemaal samenwerking!”

Foto: Fenneke Snippe
Tekst: Maarten de Winter

Meer weten over EB?
Kijk op Youtube

Deel dit artikel op: