Over onze partij

Samen kom je verder

Progressief Altena is in 2013 ontstaan toen PvdAD66GroenLinks en niet-partij gebonden mensen op lokaal niveau de krachten hebben gebundeld. Speerpunt in ons eerste verkiezingsprogramma was de vorming van één gemeente Altena. Met vereende krachten zien we voor onze gemeente meer kansen en mogelijkheden. En dat zie je terug in onze filosofie: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”.

Na de verkiezingen in 2014 zijn we in één college terechtgekomen. Daarna hebben we mee kunnen werken aan de vorming van één Altena en hebben we ook andere doelstellingen kunnen realiseren!

Er waait een frisse wind door Altena

In de bestuursperiode vanaf 2019 willen we een frisse progressieve wind over het behoudende politieke landschap van Altena laten waaien. We willen een gemeente dichtbij de inwoner. We weten wat er speelt in de dorpen, kijken vooruit, werken samen en willen ruimte en verantwoordelijkheid aan bewoners geven. We hebben aandacht voor wie dat nodig hebben.

We zien de vergrijzing van de bevolking als gegeven onder ogen. Jongeren en ouderen hebben elkaar nodig. Het respect en aandacht voor elkaar is de kern van het generatiebewuste beleid dat ons voor ogen staat.

Kracht van Altena
De kracht van Altena zit in onszelf. Progressief Altena wil de aanwezige energie, kennis en betrokkenheid versterken en zó richten dat we daar daadwerkelijk allemaal mee vooruitkomen. Dat kan als je werkt en ontspant, anticipeert en investeert, beschermt en vernieuwt, betrekt en ruimte geeft, het eenvoudig houdt en weet wat waardevol is, duidelijk bent en elkaar vertrouwt.