Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Natuurinclusief, een waar patrijzenparadijs

Bij het door de ZLTO georganiseerde verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kregen we een tegeltje mee met daarop de spreuk “In gezond boerenverstand zit veel wijsheid”.

Geschreven door

Een mooie spreuk maar de afgelopen vier jaar hebben we kunnen zien dat je met begrippen als “gezond boerenverstand” meerdere kanten op kunt. Je kunt met die spreuk in de hand bijvoorbeeld denken aan optimalisatie van productie; met monoculturen, meer mest en gewasbeschermingsmiddelen. Een (gesubsidieerde) bloemrijke akkerrand levert in die situatie dan misschien wel een positieve bijdrage aan de biodiversiteit maar als het daarbij blijft is het een mager resultaat voor het geïnvesteerde gemeenschapsgeld.

Oog voor natuur en milieu

Je kunt de tegeltjeswijsheid ook gebruiken om aan de toekomst te denken en bij alle activiteiten rekening te houden met natuur en milieu. Gelukkig krijgt die laatste vorm van gezond boerenverstand steeds meer de overhand, zoals we met Progressief Altena hebben kunnen zien bij ons bezoek aan de boerderij van Cornelis Kolff en Irene Dubbeldam. Ook daar moet natuurlijk brood op de plank komen maar blijkbaar kan dat ook met koeien en hun kalveren in de wei (een echt weiland met niet alleen gras maar ook kruiden die door anderen onkruid worden genoemd). De koeien kunnen in een stal met stro en krijgen daar kruidenrijk hooi uit een natuurgebied.

Irene en Cornelis denken niet in uitsluitend in termen van subsidies en akkerranden maar doen hun best om het begrip “natuurinclusief” dagelijks in praktijk te brengen. Hun boerderij ligt in een gebied waar wordt geprobeerd de bijna uitgestorven patrijs te ondersteunen met allerlei maatregelen zoals bloemenblokken, keverbanken, akkerranden, insectenrijk grasland en patrijzenhagen. Een prachtig project dat ook nog eens succesvol lijkt, want niet alleen de patrijs vaart er wel bij, ook het bodemleven verbetert en de soortenrijkdom neemt duidelijk toe.

Succes brengt veel aandacht

Er zijn veel organisaties bij dit internationale project betrokken zoals o.a. Brabants Landschap, de Provincie, Altenatuur, de ANV, de Wildbeheereenheid en de Vogelbescherming. Succes kent vele vaders en vanuit hun boerderij zien Irene en Cornelis met enige zorg al die vaders met hun gevolg langstrekken om trots te laten zien dat het goed gaat met hun kindje. Tot op zekere hoogte is dat positief want aandacht bevordert de draagkracht onder dit soort projecten, maar misschien vindt de patrijs zelf het wel minder leuk dat de mens blijkbaar een soort is die óók in grote getale in hun nieuwe paradijs thuis hoort.


Kees de Waal