Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Paula Jorritsma voorzitter Progressief Altena

De ontwikkelingen gaan snel bij Progressief Altena. Deze lijstcombinatie van D66, Groen Links en de PvdA zag een paar weken geleden het levenslicht en heeft inmiddels haar praeses benoemd: Paula Jorritsma. Paula woont in Woudrichem, telt 45 lentes en is werkzaam als historica bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena en eigenaar bij Kommunikaasje. Bovendien is zij betrokken bij diverse cultuur-historische organisaties in de rol van dagvoorzitter werkateliers bij Erfgoed Brabant, Stuurgroeplid en beleidsmeedenker bij CultuurPuntAltena en Cultuurraadslid bij Cultuurraad Woudrichem.

Jorritsma neemt hiermee de voorzittershamer over van de tijdelijk voorzitter Jan Koekkoek die zijn bestuurswerk voortzet als penningmeester. Koekkoek: “Met Paula hebben wij het type voorzitter gevonden die we zochten. Een moderne  historica die als Friezin met beide beentjes op de grond staat. Iemand met voldoende tijd en kwaliteit om onze partij te managen en te presenteren.” Jorritsma is de vleesgeworden Progressief Altena politica. Ze komt uit een rood nest, is lid van de PvdA en ook lid geweest van D66. “Ik voel me in beide stromingen thuis. Dat vind ik ook het mooie van Progressief Altena: allemaal progressieve en actieve mensen met  interessante ideeën om de regio vooruit te helpen.”