Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Anne-Wil Maris

Raadslid

Portefeuille: Bestuur en cultuur

Mijn naam is Anne-Wil Maris en ik ben raadslid voor Progressief Altena. Bijna dertig jaar woon ik met veel plezier in Rijswijk. Mijn werk als historica en programmamanager brengt mij dagelijks door heel Brabant en daarbuiten. De gemeente Altena herbergt een schat aan mensen en verhalen, uit een rijk verleden én heden. Hoe maken we daar samen een mooie toekomst van? Een toekomst waar iedereen aan mee kan doen: jong of oud, vrouw of man, van hier of van ver.

De afgelopen raadsperiode heb ik me ook al ingezet voor die mooie toekomst. Denk daarbij aan onderwerpen als de waterkwaliteit in Altena, Volkstuinen in Rijswijk, meer aandacht voor laaggeletterdheid en de positie van vrouwen in een inburgeringstraject. Om maar enkele onderwerpen te noemen die me nauw aan het hart staan. Met als kers op de taart: benoemd worden tot winnaar van de Toontje Sprengerpluim 2021 voor mijn inzet voor het betrekken van vrouwen in bestuur en politiek. Ik kijk uit naar een tweede periode als raadslid voor de gemeente Altena.

Mijn ambities

Voor de toekomst van Altena staan wij de komende jaren voor een aantal belangrijke keuzes. Hoe behouden we de kwaliteiten en identiteit van ons landschap? Cultuur is de grondstof van ons bestaan: hoe kunnen wij de creatieve en innovatieve vindingrijkheid van heden en verleden prikkelen en ruimte geven? Economisch moet en kan het anders: mensen, duurzaamheid en hergebruik staan centraal. Het eten op je bord komt van dichtbij.

Niet alleen wát we doen is belangrijk, maar ook hoé we dat doen! Als raadslid zet ik mij in om de relatie tussen inwoners en bestuur te verbeteren. Ik wil bijdragen aan een bestuur dat zijn inwoners betrekt, naar ze luistert en ook zo handelt.

Auteur van
Nieuws
Anne-Wil is (mede) auteur van:
Meer laden
Nieuws over Anne-Wil: