Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Peter Benard

Algemeen bestuurslid, Fractie-ondersteuner

Tussen 2019 en 2024 was Peter fractie-ondersteuner en sinds 2021 was hij ook bestuurslid.

Mijn naam is Peter Benard. Ik ben 35 jaar en woon sinds enkele jaren weer in bij mijn ouders. Mijn hele leven heb ik in Dussen gewoond, met uitzondering van een paar jaar, waarin ik een uitstapje heb gemaakt naar Etten-Leur. Voor mijn toenmalige studie heb ik namelijk een poosje in een studentenhuis gewoond.

Direct na de havo heb ik verschillende baantjes gehad. Van stratenmaker tot huismeester bij de politie. Van ompakker tot vrachtwagenchauffeur tot uiteindelijk chauffeur bij de Huisartsenpost Breda. Een mooie baan waarbij ik veel leerde door samen te werken met huisartsen. Deze medische interesse wakkerde mijn ambitie aan, waardoor ik in 2010 de opleiding tot verpleegkundige ben gaan volgen.

Sinds 2013 weet ik dat ik ADD heb, een vorm van ADHD zónder hyperactiviteit. Die diagnose, met groepstherapie en medicatie, heeft me enorm geholpen. Na een hersteljaar ben ik verder gegaan met mijn opleiding, maar heb toen in korte tijd (m.i.) veel meegemaakt. Onverwachte financiële zorgen, een gespannen en geëscaleerde woonsituatie in het studentenhuis én nog een paar forse tegenslagen maakten mijn wereld steeds kleiner. Door alle gebeurtenissen heb ik o.a. de diagnose PTSS gekregen en mijn opleiding niet afgerond.

De laatste jaren krabbel ik op en zet ik me steeds meer in voor mijn (vooral wetenschappelijk onderbouwde) overtuigingen, maar het lukt me helaas niet altijd om dezelfde verbindende woorden te vinden als anderen. Daarom kies ik ervoor om me vaak ondersteunend in te zetten: als fractie-ondersteuner, vrijwilliger in het dorpshuis én voor de lokale energiecoöperatie.

Mijn ambities

In de huidige spanningen in de samenleving zie ik regelmatig achterdocht. Ook richting de overheid én elkaar zien we helaas zo nu en dan voorbeelden waarbij dat nodig is. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” Tegelijk zijn er mensen die handig gebruik weten te maken van dat wantrouwen. Ook dat is volgens mij iets om alert op te zijn.

Mijn persoonlijke ambities richten zich op de thema’s ‘gezonde lucht’ en ‘duurzaamheid’ en altijd met een sociale grondslag. Ook ben ik erg gecharmeerd van het streven van GroenLinks: een ontspannen, inclusieve samenleving.

Er zijn ook mensen die hechten aan spanning, sensatie en stress. En dat mag natuurlijk, mits het niet wordt opgedrongen aan anderen die misschien al op hun tandvlees lopen. Want het zijn juist de mensen die door een periode van kwetsbaarheid gaan, die gedurende deze periode de steun van anderen nodig hebben. Voor deze mensen wil ik me inzetten en hebben we een gezamenlijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Auteur van
Nieuws
Peter is (mede) auteur van:
Meer laden
Nieuws over Peter: