Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Plastic

Het scheiden van afval zit in Altena goed tussen de oren. Toch verloopt het niet in alle gevallen nog even soepel, zoals de laatste tijd in Hank dagelijks wordt ervaren. Hoewel iedereen weet/kan weten dat het plastic tweewekelijks wordt opgehaald, hangt er permanent een groot aantal verzamelzakken aan de lichtmasten in en rond de kern.

Geschreven door

Nu het BBQ seizoen in volle gang is en deze zakken veelal verpakkingen van vlees bevatten is dat natuurlijk vragen om problemen. Niet alleen gaan de zakken stinken, maar katten en ratten komen op deze zakken af, scheuren de zak aan stukken en het afval verspreid zich verder over de woonwijken. Niet alleen een probleem voor de volksgezondheid, maar dus ook een mileuprobleem!

In de Commissievergadering Grond van 19 juni heb ik aandacht gevraagd voor deze problematiek en daarna is het snel gegaan. Met dank aan sociale media heb ik een groot aantal reacties vanuit de inwoners van Hank mogen ontvangen (openbaar en privé opgeteld gaat het om zo’n 200 reacties) met allerlei tips en oplossingsrichtingen. Deze heb ik gebundeld en naar de verantwoordelijk wethouder (Machiel de Gelder) gestuurd.

Kurenpolder

Veel vingers wijzen in de richting van de Kurenpolder, daar zouden de inwoners hun plastic niet kunnen aanbieden waardoor ze dat in (de aanloopstraten van) Hank komen doen. In de commissievergadering gaf de wethouder aan in gesprek te zijn met de Kurenpolder. inmiddels is duidelijk geworden dat de bewoners van de Kurenpolder betalen voor het aanbieden van hun huishoudelijk afval. Hoewel het gaat om ‘slechts 1Euro per zak’ weten we natuurlijk ook dat ons huishoudelijk afval voor het overgrote deel bestaat uit plastic… en laten ze dat nu ook ‘gratis aan de lichtmasten in Hank kunnen hangen’!

Omdat bij de Kurenpolder ook niet gecommuniceerd wordt wanneer het plastic opgehaald wordt, hangen sommige zakken dus 2 weken aan een haakje aan de paal…
De wethouder heb ik aangegeven dit mee te nemen in zijn gesprek met de eigenaren van de Kurenpolder en de insteek te kiezen een inzamelpunt op eigen terrein in te richten en tevens de communicatie m.b.t. de ophaalmomenten breed te communiceren naar hun bewoners.

Zwaan-kleef-aan

Natuurlijk is het wat te gemakkelijk om enkel te wijzen naar de Kurenpolder. Ook de inwoners van Hank hebben een verantwoordelijkheid om hun dorp schoon en leefbaar te houden. Zo is het natuurlijk algemeen bekend dat ‘vuil, nieuw vuil aantrekt’ en dat geldt natuurlijk zeker ook voor de plastic zakken. De eerste zak is meestal bepalend voor de overlast. Wanneer men immers een zak ziet hangen, hangt men er -zonder nadenken wanneer de ophaaldag ook alweer was- de eigen zakken bij. Goed gebruik van de afvalwijzer (ook verkrijgbaar als app met een alarmfunctie!) is dus in alle gevallen noodzakelijk!

In een mail aan de wethouder heb ik tenslotte een flinke lijst met tips en mogelijke oplossingen voor het probleem toegevoegd, met dank aan de vele reacties van betrokken inwoners van Hank!
Natuurlijk houden zowel inwoners als ondergetekende nauw vinger aan de pols en blijven we zoeken naar ideeën die de leefbaarheid in de Hankse gemeenschap verbeteren!

Christian Alderliesten
Progressief Altena (Werkendam)