Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Politiek Cafe waterveiligheid.

Donderdagavond 6 februari houdt Progressief Altena een politiek café over waterveiligheid. Het onderwerp is momenteel uiterst actueel. De overheid is bezig om plannen te maken voor de waterveiligheid tot het jaar 2100. De maatregelen die langs de Waal/Merwede en de Maas de komende jaren genomen moeten worden zijn onlangs gepubliceerd. De gemeenten moeten er nu op reageren. Uiteindelijk neemt de landelijke overheid in september 2014 een definitieve beslissing. Het gaat om ingrijpende maatregelen. De rivieren moeten meer ruimte krijgen en de dijken moeten versterkt en/of verhoogd worden. De eerste ingrepen zullen al in de jaren 2016-2030 plaatsvinden. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen die er voor moeten zorgen dat het Land van Heusden en Altena deze eeuw niet onder water komt te staan is van harte welkom. Naast een aantal kandidaat raadsleden van Progressief Altena zal ook de Vereniging Veilige Mooie Dijk een bijdrage leveren. Bovendien is Henk Leenderts, voorzitter van de PvdA fractie in de Provinciale Staten, aanwezig. De avond wordt gehouden in Het Wapen van Emmickhoven (Brugdam 5, Almkerk) en begint om 20.00 uur.