Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Positie PA in provinciale- landelijke- en waterschaps-campagnetijd.

“PA in spagaat?  bij provinciale- landelijke- en waterschaps-campagne?”

Progressief Altena leeft in een lastige tijd.

Want nu er verkiezingen zijn voor Provinciale Staten (dus ook Eerste Kamer)  en het Waterschap, lopen ineens de belangen van onze politieke bloedgroepen niet meer met elkaar in de pas.
Vooral oppositiepartij D66 zal graag een heel andere koers varen dan regeringspartij PvdA. Ook SP zal zich scherp afzetten tegen de PvdA en zelfs Groen-Links wil nu niet met de PvdA verward worden. Heel begrijpelijk allemaal. We moeten het als PA-partners maar zien te overleven. Dat kunnen we ook best. Want gelukkig zijn we allemaal democratische organen met respect voor de kiezers en stuk voor stuk het welzijn als doelstelling hebben. Het is nu eenmaal zo, dat we lokaal dichter bij elkaar staan dan landelijk. Maar ik hoop, dat de landelijke partijen hun gekissebis achter zich kunnen laten en elkaar op te zoeken om de grote problemen en uitdagingen aan te pakken. Nederland is volgens mij politiek al te versnipperd geraakt.
Het verdedigen van de belangen van kansarme mensen, staat voor ons socialisten natuurlijk hoog buiten kijf. Daaraan zijn en blijven wij herkenbaar.  Vooral op Groen gebied, is samenwerking hard nodig om tot zinvolle resultaten te komen. Van mij mag daarbij vooral ook de Partij van de Dieren krachtig betrokken worden. Misschien kan er uit onze lokale samenwerking nog wel eens veel inspiratie uitgaan naar andere gemeenten, de provincie en het Rijk. Het is bemoedigend dat ook in andere regio’s in Nederland zulke progressieve samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.