Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Praten met ervaringsdeskundigen

Afhankelijk van het onderwerp kunnen inwoners (met bv. een beperking) tegen verschillende dingen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan papierwerk dat niet overzichtelijk genoeg is of een fysieke belemmering in de inrichting van een gebouw.

Geschreven door

Bij de ontwikkeling van beleid wordt er nog vaak over ervaringsdeskundigen gesproken en (te) weinig met hen. We hebben het college opgedragen om te zoeken naar een passende werkvorm, waarbij inwoners meer betrokken kunnen worden.

Onze motie

Voor
26
AltenaLokaal, CDA, ChristenUnie, Progressief Altena, VVA, VVD
Tegen
3
SGP