Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Privacyverklaring

Voorwoord

We hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom zijn we kritisch in de software die we gebruiken, de gegevens die we vragen en hoe we onze data opslaan.

Stuur in geval van vragen een e-mail naar: info@progressiefaltena.nl.

Lees hieronder onze privacyverklaring.

Progressief Altena maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat Progressief Altena achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat we opkomen voor privacy betekent niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. Wel wegen we heel bewust af wat we zelf wel en niet opslaan. Daarbij geven we je zoveel mogelijk regie over je eigen gegevens.

Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toezicht houdt op hoe er binnen onze vereniging wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Alle persoonsgegevens die Progressief Altena verwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze iets zeggen over jouw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat Progressief Altena een politieke vereniging is vallen wij onder de wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen. Als we meer willen weten dan je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en bankrekeningnummer, vragen we altijd eerst je uitdrukkelijke toestemming om die gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

1.1. Waarvoor verzamelt en verwerkt Progressief Altena persoonsgegevens?

Progressief Altena verwerkt je persoonsgegevens voor verenigingsdoeleinden, om ons politieke verhaal te ondersteunen en om onze beweging te laten groeien. Hieronder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor het doel van de verwerking.

1.2. Wanneer ben ik verplicht om mijn gegevens te delen en wat gebeurt ermee?

Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen. We vragen je om persoonsgegevens aan Progressief Altena te verstrekken als je:

a. lid wilt worden van Progressief Altena

Sympathisanten die daarvoor toestemming hebben gegeven kunnen een mailing ontvangen met een uitnodiging om lid te worden van Progressief Altena. Op basis van een overeenkomst nemen we gegevens van nieuwe leden op in onze ledenadministratie. Hiervoor vragen we om je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren.

Om contributie te innen moet je je bankrekeningnummer opgeven. Indien nodig kunnen we je gegevens gebruiken om je te contacteren als je de contributie te laat of niet hebt voldaan.

We vinden het belangrijk om communicatie en samenwerking tussen onze leden op een positieve manier mogelijk te maken. Op basis van de overeenkomst die we met alle leden hebben afgesloten, ontvang je jaarlijks uitnodigingen voor ledenvergaderingen en referenda.

Als je lid bent van Progressief Altena door je lidmaatschap van PvdA, GroenLinks of D66 vragen wij de ledenadministratie van de betreffende vereniging regelmatig om ons te voorzien van de meest recente ledenlijst. Op deze manier houden we de ledenadministratie van Progressief Altena actueel. Mocht je bezwaar hebben tegen het doorgeven van jouw gegevens aan Progressief Altena dan kun je dat melden bij de ledenadministratie van respectievelijk PvdA, GroenLinks of D66.

b. mailings, apps of andere communicatie-uitingen wilt ontvangen van Progressief Altena

Via publicaties, nieuwsbrieven en social media informeren we je over onder meer standpunten, doelen en evenementen van Progressief Altena. Om mailings te kunnen sturen, vragen we om je naam en e-mailadres. Je geeft hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen. Uiteraard kun je je mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt.

Soms publiceren we in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden en/of andere mensen te zien zijn. Ben je aanwezig bij een Progressief Altena-evenement, dan informeren we jou en andere aanwezigen zo goed mogelijk als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Als je liever niet wilt dat je wordt gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden gebruikt, kun je dat bij ons aangeven.

c. contact opneemt met Progressief Altena

Als je een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefoon – gebruiken we je gegevens om je van een reactie te voorzien. Je deelt je gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen. Het is in het belang van Progressief Altena dat wij je gegevens verwerken om je te voorzien van een antwoord. Bij het afhandelen van een vraag, opmerking of klacht, vragen we om je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat we je kunnen voorzien van een antwoord. Benader je ons via social media? Dan kan Progressief Altena ook een reactie sturen op berichten en/of privéberichten die je plaatst op onze kanalen.

d. wilt deelnemen aan een bijeenkomst of training van Progressief Altena

Bij het organiseren van politieke acties – zoals vergaderingen, evenementen of verkiezingsactiviteiten – sturen we leden en sympathisanten informatie en/of uitnodigingen. We houden aanmeldlijsten bij van mensen die hebben aangegeven mee te willen doen of bij een bijeenkomst aanwezig te willen zijn. Dit alles gebeurt met toestemming van de mensen om wie het gaat. Om deel te nemen aan een bijeenkomst, vragen we om je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Zo kunnen we je op de juiste manier aanspreken en informeren. Voor bijeenkomsten waar catering wordt verzorgd, kunnen we je ook vragen om je dieetwensen en/of allergieën. Deze gegevens gebruiken we alleen voor de bijeenkomst waarvoor je je opgeeft.

Bij het organiseren van vergaderingen – zoals de Algemene Ledenvergadering – stellen we ook vast welke leden stemrecht hebben. Dit mogen wij als vereniging doen om de overeenkomst met onze leden na te komen.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat van Progressief Altena is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De betrokken functionaris gegevensbescherming binnen Progressief Altena is de voorzitter. Hij/zij is de centrale persoon die toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

1.4. Hoe gaat Progressief Altena om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze politieke doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit noem je ook wel ‘gerechtvaardigd belang’. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

2. Delen van persoonsgegevens

Progressief Altena maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Daarom delen we je gegevens niet met derde partijen.

2.1. Waarom hebben jullie een cookiemelding op de website van Progressief Altena?

We maken op onze website gebruik van functionele cookies, analytische cookies en social media knoppen. We gebruiken geen cookies om te adverteren. Kijk voor een uitleg over de cookies in ons cookiebeleid. De meeste cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Door middel van analytische cookies kunnen we onder andere zien welke pagina’s het meest bezocht worden en op welke pagina mensen de site weer verlaten. Deze informatie is geanonimiseerd, waardoor het niet nodig is om toestemming te vragen. De informatie helpt ons om te zien welke artikelen en pagina’s mensen het meest interessant vinden en wat we eventueel kunnen aanpassen. We zien niet wie onze pagina’s bezoeken. Door het gebruik van social media knoppen kunnen andere partijen zoals Facebook mogelijk wel zien onder welke naam je bent ingelogd, etc.

2.2. Waarborgt Progressief Altena mijn privacy op social media-kanalen?

Het gebruik van social media is essentieel om jou te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe. Als gebruiker van het desbetreffende platform heb je zelf ingestemd met hoe je data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

3. Beveiligen van gegevens

Progressief Altena wil niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maatregelen treffen om je privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

3.1. Hoe beveiligt Progressief Altena mijn gegevens?

Zo beveiligen we je gegevens optimaal:

a. veilige opslag van data

De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd door de secretaris en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. Op basis van de bevindingen passen we de beveiliging en het toegangsbeheer aan waar nodig en worden er aanpassingen gedaan om veiligheidsrisico’s te beperken en waar mogelijk te vermijden.

b. ICT-beheer en wachtwoordbeleid

We zorgen ervoor dat onze ICT-applicaties up-to-date zijn en wij hanteren een strikt wachtwoordbeleid.

3.2. Hoe herken ik een nep-bericht?

Twijfel je of een bericht wel echt van Progressief Altena afkomstig is? Bijvoorbeeld omdat we vragen een extra donatie over te maken op een onbekend rekeningnummer? Check dan altijd de afzender van de e-mail. Officiële e-mails van Progressief Altena herken je aan de afzender met het mailadres @progressiefaltena.nl. Twijfel je nog steeds of heb je een nep-bericht ontdekt? Neem dan contact met ons op via: info@progressiefaltena.nl.

4. Gegevens bewaren

Voor bepaalde gegevens zijn wij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Voor andere gegevens geldt dat we ze niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarmee ze zijn verzameld.

5. Rechten

Progressief Altena verwerkt alleen gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven en uiteraard beslis jij zelf wat er gebeurt met je gegevens. Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens over te dragen, in te zien en te wijzigen. Ook mag je aangeven dat je een beperking wilt in de gegevens die wij verwerken of volledig bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

5.1. Wat zijn mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Je hebt recht op duidelijke informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. De AVG benoemt je rechten als volgt:

a. recht op inzage

Je mag ons altijd vragen welke gegevens wij van je hebben en indien gewenst kun je deze gegevens ook inzien.

b. recht op rectificatie en aanvulling

Progressief Altena is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt. Het is altijd mogelijk om je gegevens door ons te laten wijzigen of aanvullen.

c. recht op beperking van de verwerking

Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je gegevens niet meer kloppen, onrechtmatig of niet meer nodig zijn, dan mag Progressief Altena deze gegevens niet meer gebruiken.

d. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld als je geen e-mails meer wilt ontvangen. In dat geval mogen we die gegevens niet meer gebruiken totdat je je eventueel opnieuw inschrijft voor een mailing.

e. recht op vergetelheid

In een aantal gevallen moeten organisaties je persoonsgegevens wissen als je daarom vraagt. Bij Progressief Altena geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor financiële transacties).

5.2. Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan je verzoek naar info@progressiefaltena.nl. Hier kun je ook naartoe mailen als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens.

5.3. Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via info@progressiefaltena.nl.

Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie, dan kun je naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. Je kunt ook een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld op de ALV van 29 oktober 2018

Laatste wijziging 21 maart 2020