Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Verkiezingsprogramma

Als het even tegenzit

Soms krijg je te maken met tegenslag, zoals te weinig of geen inkomen, lichamelijke of geestelijke problemen, waar je zelf geen oplossing voor kan vinden. Wij geven solidariteit handen en voeten door te luisteren en samen te zoeken naar een toekomstgerichte oplossing waarbij niet de regels maar de mens voorop staat.

“Samenredzaam Altena” bouwen we verder uit zodat talenten en kwaliteiten tot bloei kunnen komen. Iedereen heeft behoefte aan bestaanszekerheid en een rechtvaardige samenleving. Wij willen dat de gemeente verantwoordelijk, open en eerlijk omgaat met de belangen van al onze inwoners.

  • Vertrouwen in de overheid herstellen door mensen serieus te nemen.
  • De gemeente neemt de regie op terreinen waar het marktdenken faalt.
  • Geen keiharde afstraffing als mensen in contact met de gemeente kleine fouten maken.
  • Bestaanszekerheid als uitgangspunt voor mensen in problemen.
  • Samenleven = oog hebben voor elkaar = samenredzaam.
  • Iedereen is voor ons waardevol ook als het even tegen zit.