Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Verkiezingsprogramma

Kunst en cultuur

De vorige thema’s vindt iedereen belangrijk. Maar dat geldt niet voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur is niet de kers op de taart, maar de bodem ervan.

Daar staan wij voor: cultuureducatie was er al, nu is er ook een doorlopende lijn muziekeducatie op lagere scholen en een echt talentenprogramma komt eraan. Ontwikkeling van kwaliteit, identiteit en samenwerking binnen Altena is de investering meer dan waard. Een stem op Progressief Altena betekent uw steun aan:

  • Meer ruimte voor jongeren in dorpshuizen, jeugdhonken en uitgaansgelegenheden
  • Realiseren van culturele broedplaats in bestaande locatie(s)
  • Erfgoed in stand houden, gebruik ervan waarderen en stimuleren
  • Een bibliotheek die laaggeletterdheid vermindert en lezen bevordert. Ruimere openingstijden van de bibliotheek in de kernen. Want goed lezen en schrijven is belangrijk.
  • Resterende schuld van Xinix overnemen en hun ambities als hèt poppodium in Altena steunen