Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Verkiezingsprogramma

Landschap

In ons open en biodivers polderlandschap zijn landbouw en natuur één. De economie moeten en kunnen we goed inpassen. Bij ontwikkeling en behoud kijken we naar de belangen en brengen we balans.

Door onze inzet worden er de komende jaren bijvoorbeeld wielen uitgebaggerd. Dat is erg goed voor de waterkwaliteit die voor mens en natuur belangrijk is. Wat willen wij nog meer?

  • Rond alle kernen meer natuur en wandelpaden
  • Ruimte tussen de woonkernen behouden
  • Ruimte voor (lokale) bedrijven die de kracht van Altena versterken
  • Aanleg van bloemrijke graslanden, bermen, hagen en natuurvriendelijke oevers
  • Bevordering van circulaire en natuurinclusieve landbouw
  • Behoud en aanleg van bosgebiedjes, natte buffers en ecologische verbindingszones