Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Verkiezingsprogramma

Mobiliteit

We willen zorgen dat iedereen veilig op elke plek in de gemeente kan komen. Daarom zetten we ons in voor:

  • Goede en veilige schoolroutes en fietsstallingen o.a. bij bushaltes, scholen en winkelcentra.
  • Snelheid omlaag in – en vrachtverkeer uit – de kernen
  • Distributiepunten voor pakketservice
  • Verbeteren openbaar vervoer en snelle (tram)verbinding met de steden Breda, Utrecht en Den Bosch
  • Overlast van auto’s in de vesting Woudrichem verminderen
  • Stimuleren gebruik deelauto