Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Progressief Altena bezoekt de Archief*Kring Hank.

We hadden geen beter moment kunnen kiezen om af te spreken met de Archief*kring Hank. Op vrijdag 22 maart werden we hartelijk ontvangen door Louis de Bot (bestuurslid) en Peter Bogaarts (technisch adviseur) op “het mooiste zitje van de Hang” (aldus Peter). Dit alles onder waakzaam toezicht van de kerktoren van Hank.

Geschreven door

Hier kan Louis meteen één van de ideeën van de stichting aan koppelen: het beklimmen van de ruim zestig meter hoge kerktoren. Het ontbreekt namelijk aan een veilige ladder, waardoor de laatste 20 meter van het hoogste gebouw van Altena(!) niet veilig beklommen kan worden door het publiek.
De Archief*Kring heeft inmiddels contact gezocht met partijen die mogelijk subsidie kunnen geven om een tijdelijke stellage te bouwen. Paula Jorritsma denkt meteen groter: “Waarom niet een permanente trap?”. Dat zou natuurlijk nog mooier zijn; duurder… maar ook een permanente oplossing, die op termijn natuurlijk goedkoper is!

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Zo gaat dat dus, bevlogen mensen met passie voor cultuurhistorie én erfgoed halen het beste in elkaar naar boven. Dit is slechts een van de vele onderwerpen waar we door Louis en Peter over werden bijgepraat en bevraagd. Prachtig, die passie om ervoor te zorgen dat de geschiedenis tastbaar blijft en bovenal beleefbaar!

Het gaat bij de Archief*Kring ook niet alleen over materieel erfgoed, juist de verhalen, niet zelden bezongen in de vele liedjes die er over De Hang geschreven zijn, die worden zeker zo gekoesterd. Zo organiseert de stichting dit jaar weer het (tweejaarlijkse) evenement ‘Het Hankse Liedjesfestival’ een feest vol verhalen en liedjes opgeluisterd door historisch beeldmateriaal van de Archief*Kring. De hoeveelheid zorgvuldig bewaard materiaal is indrukwekkend. Het is dan ook fijn te horen dat er binnenkort een vaste ruimte in het Uivernest betrokken kan worden. De plek waar overigens ook de HangDagen, een ander evenement dat de Archief*Kring organiseert, gehouden wordt. Dan presenteren ook andere verenigingen zich aan het publiek, een evenement waar op een drukke dag zomaar 1000 mensen in het dorpshuis zijn!

Tekst gaat verder onder de afbeelding.
Paula Jorritsma, Peter Boogaarts en Louis de Bot kijken naar de Jannezandse brug

Het maatschappelijk belang van de stichting en verenigingen voor de leefbaarheid van de kernen, ook dat punt blijft niet onbesproken; het cement van de samenleving!

De tijd vliegt en we moeten echt ook nog even naar een tweetal speerpunten van de Archief*Kring gaan kijken… uiteraard de Brug van Jannezand.

Hier gaat het al snel over het belang van het verknopen van deze plek, vol verhalen en historie, met het toeristisch netwerk van de Biesbosch. Hoe logisch is het ook, deze brug was vroeger immers de werkelijke poort naar de Biesbosch. Bij deze brug namen de Biesboschwerkers afscheid van hun gezin om weer voor dagen achtereen in het getijdengebied van de wilde Biesbosch te werken. Nu ligt de brug er troosteloos bij, maar hoeveel potentie heeft de plek wel niet?! Belangrijke voorwaarde is wel een veilige verbinding met de kern Hank en de Aakvlaai. Het enige dat ontbreekt is een vrij liggende fietsroute langs de Nathalsweg… een lang gekoesterde wens van Progressief Altena! Wanneer deze route er ligt, is ineens de brug het markante knooppunt tussen de Biesboschroutes, de Vissershang/Aakvlaai en de kern Hank.

Het maatschappelijk belang van de stichting en verenigingen voor de leefbaarheid van de kernen, ook dat punt blijft niet onbesproken; het cement van de samenleving!
De tijd vliegt en we moeten echt ook nog even naar een tweetal speerpunten van de Archief*Kring gaan kijken… uiteraard de Brug van Jannezand.

Hier gaat het al snel over het belang van het verknopen van deze plek, vol verhalen en historie, met het toeristisch netwerk van de Biesbosch. Hoe logisch is het ook, deze brug was vroeger immers de werkelijke poort naar de Biesbosch. Bij deze brug namen de Biesboschwerkers afscheid van hun gezin om weer voor dagen achtereen in het getijdengebied van de wilde Biesbosch te werken. Nu ligt de brug er troosteloos bij, maar hoeveel potentie heeft de plek wel niet?! Belangrijke voorwaarde is wel een veilige verbinding met de kern Hank en de Aakvlaai. Het enige dat ontbreekt is een vrij liggende fietsroute langs de Nathalsweg… een lang gekoesterde wens van Progressief Altena! Wanneer deze route er ligt, is ineens de brug het markante knooppunt tussen de Biesboschroutes, de Vissershang/Aakvlaai en de kern Hank.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.
Hillegatsesluis - sommige stenen brokkelen af zonder voegsel - bezoek aan Archiefkring Hank

We filosoferen over het heropenen van de verbinding tussen de Bakkerskil en de Bleek, terwijl we doorrijden naar de Hillegatsesluis. Ook hier schieten de tranen in je ogen bij de aanblik van het kunstwerk. De bakstenen lijken los op elkaar gestapeld en van voegwerk is nauwelijks nog sprake. Omdat de lente nog niet echt losgebarsten is, is het nog net mogelijk om beneden te komen. Over een paar weken zal alles echter weer overwoekerd zijn door de bramen… Bij het zitje dat aan de overzijde van de Buitendijk geplaatst is staat een informatiebord, totaal onleesbaar, zonde!

Terwijl we daar staan vertellen Louis en Peter hoe, “terwijl ze in Amsterdam nog gaslantaarns gebruikten, de Hang zijn eigen elektriciteitscentrale had.” Deze verzorgde echter niet de straatverlichting van stroom, maar zorgde dat de twintig pompgemalen het gebied de bewoners droge voeten kon garanderen.

We raken niet uitgesproken over de, veelal verborgen, geschiedenis van Hank. Precies de reden dat stichtingen zoals de Archief*Kring ook zo noodzakelijk zijn om te betrekken in het erfgoedbeleid van de gemeente Altena. Maar behalve in beleid is de waarde voor de samenleving ook enorm! De identiteit van de kern zit niet alleen in de materieel erfgoed, maar zeker zoveel in de mensen zelf. De mensen die verhalen vertellen over hoe het komt dat… en hoe het vroeger ging als… Wanneer je die verhalen kunt verbinden met tastbare historische elementen; zoals de Jannezandse brug, de Muraltmuurtjes, een gemaal of wat dan ook, dàn hou je de geschiedenis levend en behoudt het dorp zijn identiteit. Voor De Hang is onze Archief*Kring hierbij onmisbaar!

Louis en Peter, bedankt voor een heerlijke, leerzame middag en de vervolgafspraak wordt zeker gemaakt!

Namens Progressief Altena,

Christian Alderliesten