Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Progressief Altena motie aangenomen over veilige fietsroutes

Vanwege de beperkte Openbaar Vervoer-mogelijkheden in de gemeente Altena is de oer-Hollandse fiets het beste alternatief voor de auto. Een motie van Progressief Altena is aangenomen om te kiezen en te onderzoeken hoe veilige (snel)fietsroutes kunnen worden ingericht. Het doel: een fijnmazig en compleet fietspadennetwerk in onze mooie gemeente.

Als bestuur van Progressief Altena zijn we blij met deze motie en feliciteren we de fractie met dit politieke succes. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Christian Alderliesten voor het indienen en verdedigen van deze motie.

Onze motie

Voor
24
AltenaLokaal, CDA, Progressief Altena, VVA
Tegen
6
VVD, SGP