Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Quasar Holland wint participatiebokaal

Maandagavond vond op Fort Altena een bijeenkomst voor bedrijven en andere belangstellenden plaats rondom de participatiewet. Deze wet streeft naar een maximale deelname van mensen  aan de arbeidsmarkt, ook van mensen met een beperking, mensen in de bijstand en Wajongers. Zeven bedrijven uit het land van Altena waren genomineerd voor de bokaal omdat zij een voortrekkersrol vervullen op dat gebied.

Progressief Altena had een gevarieerd programma samengesteld. Wethouder Paula Jorritsma lichtte het beleid van de Altena-gemeenten toe en benadrukte dat werk de beste zorg is. WerkLink, de regionale organisatie die de schakel is tussen overheid en bedrijfsleven, vertelde wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor werkgevers. Twee werknemers uit de doelgroep lieten hun kant van het verhaal horen: werk betekent dat je erbij hoort.

Daarna kwamen de zeven genomineerde bedrijven aan het woord. AH Almkerk, Lino droogbloemen, Taxi Berm, Timmerfabriek De Waal, Kringloopcentrum Almkerk, Quasar Holland en de kwartiermeesters van Fort Altena vertelden hun ervaringen. Al deze bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en benadrukten de positieve ervaringen die ze hebben zonder te verbloemen dat het ook extra inspanning van de werkgever vraagt. Zoals een van de bedrijven verwoordde: het gaat vanavond niet over de politieke kleur, maar over de inzet.

Aan de jury de moeilijke taak om uit te maken welk bedrijf als het beste voorbeeld gezien kan worden. De juryvoorzitter benadrukte dat hij het liefst zeven bokalen gehad had, maar dat Quasar Holland uit Giessen de winnaar van deze avond is.

Foto-impressie van de avond: