Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Raad van State prikt schijnargument Aalburgs gemeentebestuur door

De Raad van State gaat uitzoeken of een mestverwerkingsinstallatie in Meeuwen al dan niet in strijd is met het Brabantse mestverwerkingsbeleid. De argumenten van het Aalburgse gemeentebestuur spelen voor de Raad geen enkele rol. Wat zou een inwoner van Meeuwen hiervan denken?

Geschreven door

Eerst de feiten

In 2016 gaf de gemeenteraad van Aalburg groen licht aan de bouw van een mestverwerker. De Provincie, Altenatuur en Herman van Krieken (Progressief Altena), begonnen daarop een procedure bij de Raad van State. Ook veel inwoners van Meeuwen maken zich zorgen over hun gezondheid, de leefbaarheid en de waarde van hun woningen. Het gemeentebestuur wil de bouw toch doorzetten. Afgelopen week had de hoorzitting plaats.

Voor en tegen

Wat zijn de argumenten voor en tegen? Het Aalburgse College van B&W is, als vertegenwoordiger van een meerderheid van de raad, sterk vóór de bouw van een mestverwerkingsinstallatie aan de Kasteellaan die 120.000 ton dierlijke mest per jaar kan verwerken. “Altena moet zijn eigen mestoverschot lokaal oplossen en niet exporteren aan buurgemeentes of -provincies.” Dat argument is bij de Raad van State ingebracht.

Drogreden

Foto van beoogde locatie mestverwerker

In het woordenboek staat de volgende uitleg bij het zelfstandig naamwoord drogreden: bedrieglijke argumentatie; een argument dat wel aannemelijk klinkt, maar eigenlijk niet klopt. Herman van Krieken: “De gemeente heeft geen overschot, maar juist een mesttekort. De meeste mest voor de Kasteellaan komt uit de Peel.” Dat ziet ook de Raad van State. Staatsraad Daalder vraagt daarom waarom Brabant niet de mest van Nederland kan verwerken. “Dat is een politieke keuze. Meer mestverwerkers leveren alleen maar meer milieu-, verkeers-, en gezondheidsproblemen op. Dat willen we niet”, aldus de provinciewoordvoerster. De provincie stelt dat de Verordening Ruimte nieuwe mestverwerkingsinstallaties in het buitengebied verbiedt. Dat laatste gaat de Raad van State onderzoeken. Ze doet binnen zes a twaalf weken uitspraak.

Wat doet het met je als wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat drogredenen volgt? De bewoners van Meeuwen zullen moeten afwachten, maar de kloof tussen hen en het gemeentebestuur zal er niet kleiner op geworden zijn. Overigens stemde Progressief Altena als enige partij tegen de komst van de mestverwerker. Alle andere partijen hanteerden in het debat argumenten als “Wij moeten de ondernemer helpen” en “Het zal wel meevallen met die risico’s en nadelen”. Kees de Waal van Progressief Altena stelde daar tegenover: “Voor ons wegen economische belangen van een individueel bedrijf minder zwaar dan algemene belangen als volksgezondheid, leefbaarheid en milieu”.