Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid
Motie Aangenomen

Gemeenteraad in gesprek met cliënten en organisaties

De invullingen van de bezuinigingen in het Sociaal Domein (de zorgtaken van de gemeente) worden steeds duidelijker. Het is belangrijk om ook de gevolgen goed in beeld te hebben en te houden. Dit was voor alle partijen een voorwaarde om in te stemmen met de bezuinigingen. 

De bezuinigingen kunnen en zullen de inwoners in Altena raken. Daarom moeten juist de inwoners (èn de organisaties die hen vertegenwoordigen) snel aan de bel kunnen trekken als sommige maatregelen (te) grote gevolgen hebben.

Daarom heeft Progressief Altena een motie ingediend waarin wordt gevraagd om in de gemeenteraad regelmatig te overleggen met cliënten, de BASDA (Breda Adviesraad Sociaal Domein Altena) en organisaties zoals Trema en Pro Seniore. Deze motie is unaniem (dus door alle partijen) aangenomen.

Bekijk raadsstuk