Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje
Amendement Aangenomen

5% indexatie bibliotheek Altena

Tijdens de behandeling van de kaderbrief in juli is een motie aangenomen waarmee het college wordt opgeroepen om alle subsidies te indexeren met 5% vanwege de huidige inflatie. In de begroting voor 2023 lazen we dat bibliotheek Altena hiervan uitgezonderd is.

Ook de bibliotheek heeft te maken met stijgende kosten door de hoge energieprijzen, gestegen prijzen van materialen en personeelskosten. Om ervoor te zorgen dat de bibliotheek alle taken op een goede manier kan blijven uitvoeren, was de indexatie daarom zeker nodig. Ook vragen we het college om een toekomstvisie op te stellen, inclusief meerjarig financieel perspectief.

Ons amendement is unaniem aangenomen.

Bekijk raadsstuk