Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Motie Aangenomen

Leerlingenvervoer

Volgens de verordening leerlingenvervoer kunnen kinderen recht hebben op begeleiding bij vervoer naar -en van- school. Voor kinderen in het primair onderwijs was de toepassing van deze verordening niet eenduidig.

Bekijk raadsstuk