Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Amendement Aangenomen

Milieustation Hank biedt ruimte voor burgerinitiatief

De Omgevingsdienst heeft vastgesteld dat het milieustation in Hank niet voldoet aan de gestelde eisen. Om hier alsnog aan te kunnen voldoen, zouden forse investeringen in deze locatie nodig zijn en zou de afvalstoffenheffing ook verder stijgen. Als alternatief heeft het college voorgesteld om het station volledig te sluiten.

In dit voorstel vragen de coalitiepartijen om de locatie open te houden voor ideeën van burgers. Het voorstel is aangenomen en met een heel mooi voorbeeld van burgerparticipatie lijkt het toch mogelijk om kosteloos afvalstromen in Hank in te leveren.

Lees voor het volledige bericht het nieuwsartikel “Inzamelpunten dichtbij en verbeterde milieustations“.

Bekijk raadsstuk