Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Amendement Aangenomen

Nieuwe Wet Inburgering
O.a. meer aandacht voor vrouwenrechten

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe inwoners, in plaats de Rijksoverheid. Gemeente Altena werkt hierbij samen met 3 andere gemeenten. De nadruk ligt bij het behoud van lokale initiatieven, zoals het werk van Vluchtelingenwerk Altena en het (digi)Taalhuis van Bibliotheek Altena.

Beste amendement van de avond

Wij vinden dat alle inwoners van Altena volwaardig moeten kunnen meedoen, ongeacht geslacht, geaardheid, achtergrond, etc. In het verleden is er bij inburgeringstrajecten te weinig aandacht geweest voor (de positie van) vrouwen als doelgroep. Ook zien wij dat kennis van normen en waarden een belangrijke speelt bij de inburgering in onze gemeente. Om deze onderwerpen extra aandacht te geven, hebben we dit amendement ingediend.

Tijdens het debat over dit onderwerp zei Pim Bouman (VVD) zelfs dat dít het beste amendement van de avond was. Hij riep daarna PvdT en SGP op om voor het amendement te stemmen; zelfs zonder de steun van deze twee partijen is het amendement met ruime meerderheid aangenomen. 

Bekijk raadsstuk