Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Motie Aangenomen

Meer bekendheid en betere toegankelijkheid platform ‘Aan de slag’

Schermafbeelding van platform 'Aan de slag'

In 2020 is de gemeente gestart met het online platform ‘Aan de slag’. Dit is een “onafhankelijk, online platform voor inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente Altena om ideeën uit te wisselen en met elkaar over een bepaald thema in gesprek te gaan.”. Tot het moment van schrijven zijn er helaas maar 2 bijdrages van inwoners, van in totaal 21.

Een online platform stond al in ons Verkiezingsprogramma van 2018 en is een van onze punten die we in het coalitieakkoord hebben ingebracht. Dit platform zien wij als een goede start. Maar dan moeten inwoners wel weten dat een dergelijk platform bestaat. En weten wat ze er mee kunnen doen. Daarnaast moet een open platform als ‘Aan de slag’ ook toegankelijk zijn.

Daarom hebben we deze motie ingediend en deze is unaniem aangenomen.

Bekijk raadsstuk