Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Schriftelijke vragen

Vragen over waterkwaliteit Altena

In 2018 zijn er zorgen geuit over de waterkwaliteit in de toenmalige gemeente Woudrichem en specifiek bij hengelsportvereniging (HSV) Groot Woudrichem. In augustus 2019 zijn die zorgen herhaald. Progressief Altena heeft daarom nogmaals -nu in de gemeente Altena- vragen gesteld.

De zorgen blijken niet ongegrond. De waterkwaliteit staat onder druk door:

  • Het intensieve gebruik van fosfaten, nitraten en bestrijdingsmiddelen.
  • Riooloverstorten en andere bronnen.
  • De inlaat van water van buiten het gebied.
  • Verdwijnen van het natuurlijk karakter van wateren.
  • Het intensieve onderhoud ten behoeve van waterkwantiteit. (Maatregelen om de opslag en afvoer van water te bevorderen, zoals maaien van beekjes en aanleg van drainage.)

De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit ligt bij waterkwaliteitsbeheerders, maar ook o.a. rijksoverheid, gemeenten, LTO, gebruikers, eigenaren en erfpachters.

Een eenvoudige oplossing voor de bedreigingen is er echter niet. Eind 2020 zal een beleidsvisie oppervlaktewater aan de Raad worden voorgelegd. Dit onderwerp -waterkwaliteit- zal daarin ook worden opgenomen. Voor een aantal locaties worden al eerder tussentijdse maatregelen genomen of zal een onderzoek worden gestart.

Bekijk raadsstuk