Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Berichtgeving na aanleiding van raadsvergadering 22-3-2016

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Woudrichem op dinsdag 22 maart is een incident voorgevallen waarbij onze wethouder Paula Jorritsma en fractievoorzitter Bart Verkade betrokken zijn. De aanleiding voor dit incident ligt in de relationele sfeer en ik betreur het dat dit tijdens een publieke bijeenkomst tot een dergelijke commotie heeft geleidt.

Enige weken geleden heeft Paula, in vertrouwen, bij het bestuur van Progressief Altena aangegeven dat haar relatie in een crisis verkeert. Bart Verkade is hierbij betrokken. Na beraad, en informatie bij onder meer de VNG, hebben wij als bestuur besloten dat deze situatie geen gevolgen heeft voor het politiek functioneren van beide in de gemeente Woudrichem. Dit is ook het standpunt van de fractie, het College van B&W en de coalitiepartijen die eveneens ingelicht zijn. De oppositiepartijen zijn ook ingelicht maar wilden vooralsnog geen standpunt innemen.

Om reden dat we hebben besloten dat zowel Paula als Bart onze partij kunnen blijven vertegenwoordigen en in het belang van de inwoners van de gemeente Woudrichem, die door beide op prima manier vertegenwoordigd wordt, hebben we besloten dit feit niet breed bekend te maken. Ook met het belang van de gezinnen die hierbij betrokken zijn voor ogen die alleen maar meer schade kunnen oplopen.

Ik vind het persoonlijk dan ook echt jammer dat een dergelijke privé-situatie, vooral ten aanzien van de emotionele schade aan mensen en hun achterban, op deze manier geëscaleerd is.

Wij staan als bestuur van Progressief Altena nog steeds achter het besluit dat er geen sprake is van disfunctioneren van beide politiek betrokkenen, in tegendeel zelfs. Wel hebben we begrip voor de lastige situatie die ontstaan is en zullen dit dan ook met open vizier blijven volgen en beoordelen.

Met groet,

Marian van der Wal

Voorzitter Progressief Altena