Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Reactie op de vorming en het akkoord van de coalitie in Werkendam

Tekst uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 22 april 2014:

“PROGRESSIEF ALTENA als oppositiepartij lag in de lijn der verwachting en is iets waarmee wij prima kunnen leven. De wijze waarop wij in de oppositie zijn gemanoeuvreerd vinden wij aanzienlijk minder. Vooraf gaf de informateur tot twee keer toe aan dat alle opties voor coalitievorming open lagen. Zo is PROGRESSIEF ALTENA ook het gesprek in gegaan. Tot onze verbijstering stond er twee, drie dagen later in streekkranten dat LB het CDA zeker vast wilde houden, informatie die al afgegeven moet zijn voordat alle gesprekken gevoerd waren. Dus niks, alle optie liggen open. Nog weer een dag later volgde in de avond de telefonische mededeling dat PROGRESSIEF ALTENA niet uitgenodigd zou worden voor verdere besprekingen, met als enige uitleg dat er gekozen werd voor continuïteit en voor een stabiele coalitie. Hoe kun je in de maling genomen worden….. Als dit de insteek wordt voor de komend vier jaar…..
Met het oog op de bestuurlijke continuïteit gaan coalitiepartners LB, CDA en SGP door met twee wethouders uit de vorige raadsperiode en wordt daar één nieuwe wethouder aan toegevoegd. Alle drie de wethouders hebben de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zegt niets over hun kwaliteiten, maar wel over de houdbaarheid van die o zo belangrijke bestuurlijke continuïteit. Aan het einde van deze coalitieperiode loopt het totale college leeg.
We moeten het u nageven. Binnen de kortste keren hebt u met elkaar een coalitieakkoord tot stand gebracht. Met daarin ook nog een aantal punten uit het verkiezingsprogramma van Progressief Altena. Wat willen we nog meer! U gaat overeenkomstig de wensen van PROGRESSIEF ALTENA een atletiekbaan realiseren in de regio, een toekomstvisie maken op de zwembaden, het PGB in de lucht houden en een fietspad aanleggen langs de Roef. We zijn daar blij mee.
Minder blij zijn we met uw voornemen de subsidies te herijken. Dit gaat uw doen vanuit het uitgangspunt van zelfredzaamheid van verenigingen en vanuit een inzet die u verwacht met het oog op de transities. Dit belooft voor verenigingen en organisaties niet veel goeds. Als ze hun subsidiebedrag straks al gaan behouden dan moeten de mensen die de verenigingen dragen daar hoogstwaarschijnlijk wel meer voor doen. U gaat daarmee volkomen voorbij aan de grote druk die er al op veel vrijwilligers ligt.
Veel meer bezuinigingen als een efficiencytaakstelling voor de organisatie – hoeveel procent eigenlijk? – , de subsidies en de alleen in de kranten genoemde korting op de bibliotheken en het maatschappelijk werk komen wij in het coalitieakkoord niet tegen. Sterker nog u wilt zelfs op zoek naar mogelijkheden om de lasten voor burgers te verlagen. Een prachtig streven. En waarschijnlijk anno 2014 volledig uniek in Nederland. Hoe kun je de inwoners voor de gek houden. U en ik weten dat er een grote bezuinigingsopgave ligt te wachten en u doet er totaal niets mee in het coalitieakkoord. U komt met een mooi-weer verhaal, predikt soberheid en laat ondertussen de bomen weer tot in de hemel groeien.
Kwam dezelfde coalitie in de vorige periode met prachtige en grote plannen voor mfa’s, waar miljoenen aan reserves ingestoken zijn, nu wilt u alle voetbalverenigingen voorzien van kunstgrasvelden. Hoe krijgt u het bedacht!! Op de zorgtaken wordt van rijkswege twee miljoen gekort en u gaat 2,5 miljoen steken in kunstgrasvelden! Kwetsbare mensen moeten het zelf uit gaan zoeken, vrijwilligers en mantelzorgers moeten nog harder gaan lopen, bibliotheken wilt u versoberen en in maatschappelijk werk wilt u schrappen, maar onze voetballers moeten in ieder geval iedere zaterdag tegen een bal kunnen trappen. Natuurlijk, sport is belangrijk, maar niet tegen elke prijs.
Dit neemt overigens niet weg dat wij, met u, vinden dat het ruimteprobleem van VV Sleeuwijk opgelost moet worden en dat een kunstgrasveld hier wellicht hét antwoord op zou kunnen zijn. Maar waarom ook gelijk in Hank en Dussen kunstgras neerleggen? En hoe gaat u dit wilde plan eigenlijk betalen? Slaat het zinnetje ‘Investeringen rechtstreeks dekken uit de reserves’ enkel en alleen op de financiering van het kunstgras? Gaat u dus cadeautjes uitdelen van het geld dat Werkendam gespaard heeft en zo in een moordend tempo de opgebouwde reserves erdoorheen jagen? Of heeft u andere investeringen vanuit de reserves voor ogen? Graag uw reactie hierop.
Progressief Altena is van mening dat we die reserves wel eens nodig zouden kunnen hebben bij de zorgtaken die we er per 2015 bij krijgen. Die gaan gepaard met de reeds genoemde korting van 2 miljoen vanuit het Rijk. Volgens uw akkoord gaat dat in Werkendam niet gepaard met een verschraling van de zorg. PROGRESSIEF ALTENA weet dat we er niet omheen kunnen, maar het is toch echt zo dat inwoners meer van die zorgtaken op zich moeten nemen. Noem dat maar geen verschraling. Los daarvan kunnen we op dit moment nog niet overzien of we met het resterende geld de zorg daadwerkelijk dichtbij en voor wie dat echt nodig hebben afdoende kunnen invullen. PROGRESSIEF ALTENA vindt het daarom een groot gemis in uw coalitieakkoord dat er niet voorzien wordt in een financiële waarborg voor de transities jeugd, werk en zorg.
Op het thema duurzaamheid spreekt u over een daadkrachtige uitvoering van het klimaatplan en van het bijstellen van acties als doelstellingen niet gehaald worden. Daaruit blijkt dat de duurzame energiemonitor West-Brabant van 2013 nauwelijks bestudeerd is. We moeten naar 10% duurzame energie in 2020. We staan nu op 3,89%. De verwachting is dat we met het huidige beleid in 2020 op 5,69 % uit komen. Daadkrachtige uitvoering zou dus nu al nieuwe acties moeten betekenen, zowel op het gebied van bio-energie als voor gebouw gebonden opties.
Rest ons nog opmerkingen over de combinatiefuncties en de samenwerking in Altena. Met uw uitspraak over de combinatiefuncties – minder fte’s – loopt u vooruit op de evaluatie die straks op tafel ligt. Dat vinden wij jammer. En wat betreft de samenwerking in Altena waren wij blij verrast dat u toch blijkt te gaan voor een ambtelijke of bestuurlijke fusie met Aalburg en Woudrichem. Investeren in opnieuw een onderzoek vindt PROGRESSIEF ALTENA echter weggegooid geld. Wij zeggen: pak door, voeg Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen tot één gemeente Altena. Dit is het enige logische geheel op de schaal die ook het rijk en de provincie voorstaat. En om nu al aan te geven dat er gedacht wordt aan een creatieve oplossing om de heer van der Ven aan  een woonplaats binnen de gemeente te helpen is ons dan ook  een brug te ver.”

Corine Verweij
Fractievoorzitter Werkendam