Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Reactie PA op jaarrekening en kadernota in Werkendam

Een week of wat geleden werkte ik weer een keertje mee aan het scholenproject. Tijdens de presentatie werd nu ook kort aandacht geschonken aan de oppositie en de coalitie in de politiek. Volgens wethouder Peter vd Ven waren de oppositiepartijen de politici die altijd overal op tegen zijn. Hij zal het anders gezegd hebben, maar hier kwam het wel op neer. Dit was wel een hele kort-door-de-bocht voorstelling van zaken. Maar je kunt het ook anders bekijken. Als de oppositie de standaard tegenstanders zijn van voorstellen – ik houd het liever op kritische beoordelaars –  dan zou de coalitie de standaard voorstander zijn van alles wat in een raad passeert. De coalitie als kritiekloze politici die alles accepteren wat een college voorstelt. Als uw eigen college er al zo tegenaan kijkt……

Als oppositiepartij wil Progressief Altena u in ieder geval een aantal zaken uit het afgelopen jaar voorleggen waar wij de vinger oplegden en waarvoor u de ogen sloot.

 1. Hoge salariskosten voor de directeur ROB en te positieve cijfers voor het regionale bedrijventerrein. Uiteindelijk resultaat: een voorziening van 4,2 miljoen
 2. Een nieuw Uivernest voor 2,7 miljoen met een vooraf onbekende exploitatie. Resultaat: een pand dat zonder pachter in gebruik genomen wordt, halsbrekende toeren om zaken nog te redden en een zoektocht die vooraf aan begint.
 3. Het ontslag van Jan Potters. PA drong herhaaldelijk aan op een gesprek. Kosten ruim een half miljoen euro en wie weet hoevele honderden ambtelijke uren.
 4. De sfeer op het gemeentehuis en de belangenverstrengeling van Koenen en Breuer. Uiteindelijk resultaat: kosten 2 ton en misschien ook wel het stuklopen van bestuursopdrachten in Altena.
 5. De impact van De HOED op de landschappelijke kwaliteit van het dijklint in Hank. Uiteindelijk resultaat: een gang naar de rechter.
 6. Vervroegde nieuwbouw van een aantal scholen. Prachtig voor het onderwijs, maar ook betaalbaar? Gevolg: extra tekorten in de begroting.
 7. Geen extra budget voor het onderhoud van de wegen. Resultaat: vanaf 2019 een kwart miljoen extra om niveau C af te wenden.
 8. Sluiting van ’t Honk en de Kwinter. Resultaat: in afwachting van een oplossing staat de jeugd op straat. En dat zou in Werkendam al vanaf 3 oktober kunnen zijn, want dan sluit De Kwinter de deuren. Hoe zit dat?
 9. Uitstel van de discussie over de renovatie van De Crosser. Resultaat: eerste werkzaamheden pas in 2016.

 

Dan zijn voor de nabije toekomst ook plannen waar wij kritisch op zijn. Of – zo u wilt-  waar PA als oppositiepartij “tegen” is.

 1. De uitruil tussen rioolrechten en OZB: onverantwoord. PA zegt: Eerst de problemen met het riool oplossen en angst voor wateroverlast bij mensen wegnemen. Pas daarna geld voor het leuke-dingen-potje van het college. Of beter:financiële armslag voor een coalitie die kampt met grote financiële tekorten.
 2. Een voorziening van 682.000 euro voor onvoorziene organisatorische ontwikkeling associëren wij met de twijfelachtige vaststellingsovereenkomsten gesloten met ambtenaren. Navraag leert dat het geld enkel bedoeld is voor de zaken Potters en Koenen. De kwestie Potters is naar tevredenheid afgewikkeld. De kosten voor Koenen zijn gênant, maar waarschijnlijk onontkoombaar.
 3. Het rijk bezuinigt op de 3 D’s en u doet daar nog een half miljoen bovenop. Niet alleen het rijk kleed de zorg uit. Werkendam doet daar net zo hard aan mee.
 4. Met de voorziening ROB blijven we in de maag zitten. Volgens kenners is de huidige wijze van financiering het beste. Maar wat gaat er allemaal sneuvelen als er straks een rentelast van 67 oplopend tot 102 duizend euro op de exploitatiebegroting drukt? Nee, niet nog een keer de zorg!
 5. Bezuinigen op de organisatiekosten is een farce. Met het uitvoeren van de vennootschapsbelasting is hetzelfde geld weer keihard nodig.
 6. Trema is helemaal uitgekleed. U wilt nog één bezuinigingsronde toevoegen. Een permanente aanslag op het welzijnsaanbod in onze gemeente.

 

Als “oppositie voeren” hetzelfde is al overal op tegen zijn dan heeft Progressief Altena hier goed haar best gedaan lijkt mij. PA hoopt in ieder geval coalitie en college op z’n minst geprikkeld te hebben tot een kritische blik. We zitten hier niet om te knikken en te glimlachen, maar om kaders stellen en controleren. En die belangrijkste kaders stelt Progressief Altena als volgt:

 • Zorg en welzijn dichtbij mensen die het alleen niet redden. En dat betekent ook meer geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De structurele meevaller bij Wava moet hiervoor ingezet worden. (amendement)
 • Één Altena in 2019. De komende maanden zullen we duidelijk maken waarom.