Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Red Jezus ook Joop van Ooijen en zijn vrienden?

Al jaren houden de activiteiten van bovengenoemde mensen ook het land van Heusden en Altena bezig.

Zij plakken posters op alle (on)mogelijke plaatsen, presenteren zich als politieke partij, roeren zich in de media en beschilderen bussen en plaatsen die op minder gewenste plekken.

Een greep uit een klein deel van hun activiteiten met als doel kenbaar te maken dat Jezus Red voor ieder die daar open voor staat en dat ook verdiend.

Maar wat zou in die zin het effect voor van Ooijen en zijn vrienden kunnen zijn.

 

Mogelijk dat daar het Bijbelboek Matteüs  hoofdstuk 25 vers 31 tot 46 een richting aan kan geven.

In dat boek zegt Jezus tot zijn leerlingen:

 

Wanneer de Mensenzoon zijn plaats op de troon heeft ingenomen zal hij allen die voor Hem worden bijeengebracht verdelen in twee groepen.

Aan de rechterkant de mensen die het goede deden en aan de andere kant die dat niet deden.

En hij zei tegen de goede: ”Wees welkom want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, en bij dorst te drinken.

Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed en toen ik ziek was en in de gevangenis zat hebt gij Mij bezocht.

Deze mensen gaven als antwoordt dat ze helemaal niet wisten dat ze dat hadden gedaan en vroegen zich verbaast af wanneer dat dan gebeurd zou moeten zijn.

Daarop zei de Koning: ”Voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, dat hebt gij voor Mij gedaan.

 

En tot de mensen aan zijn linkerhand zei hij: ”Ga weg van mij vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.

Gij hebt allemaal niet gedaan wat ge voor de geringsten van mijn broeders had moeten doen.

 

Ik hoor nu mensen zeggen: ”Maar Heer wanneer hadden wij zieken, moeten bezoeken of gevangenen. Wij waren toch hele nachten bezig om in Uw naam heel het land van Heusden en Altena vol te plakken met posters om Uw naam groot te maken. Er bleef geen tijd meer over.

Hoe moesten wij hongerenden voeden en naakten kleden.

U weet wat de posters en het plakmateriaal kost en ook kent u onze nieuwe aanwinst die fraai beschildert bij winkelcentrum “De Es ”in Sleeuwijk staat.

U weet toch dat wij al ons geld daarvoor nodig hadden.

Ja, er was een beetje over. Maar dat is goed besteed. Onze grote roerganger Joop van Ooijen was toe aan een vakantie in Amerika waar hij zeker Uw naam geprezen heeft.

Dan is ons geld en onze tijd toch goed besteed en hebben wij toch ook gedaan wat U van ons vraagt.

 

Het zou best eens kunnen zijn dat, ondanks deze uitleg ze toch aan de linkerkant blijven.

Dat betekent, volgens dat boek, dat ze zullen heengaan naar de eeuwige straf.

Het is niet aan mij dit oordeel te vellen omdat het ook voor de groep van Ooien niet te laat hoeft te zijn.

Ik denk daarom dat het goed is dat vooral die politici, die soms ook zo gemakkelijk roepen christen te zijn, met deze mensen om tafel gaan zitten en hen wijzen op bovengenoemd Bijbeldeel.

Zodat zij weten dat het ook voor hen niet te laat is.

Het resultaat kan zijn een schoner Land van Altena, geen bussen meer in onze regio met aanstootgevende teksten, minder eenzame mensen, geen homohaat maar naastenliefde, mogelijk een kledingbank, naast de goed functionerende voedselbank en het aller belangrijkste is:” Jezus Red dan mogelijk ook de groep van Ooijen”.

Wie zou daar niet verantwoordelijk voor willen zijn.

Ik, gun het ze van harte!

Van:  Joost Kant