Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Rente Kredietbank moet lager

Gepubliceerd: 5 december 2017

Bij o.a. schuldproblematiek, voor woninginrichting van statushouders en voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen werkt de gemeente Werkendam samen met de Kredietbank West-Brabant. De mensen die (noodgedwongen) een beroep doen op de Kredietbank zijn doorgaans mensen die rond moeten komen van een minimum. Bij gewone banken kunnen zij niet (meer) terecht.
Op de homepagina van Kredietbank West-Brabant staat het volgende: “U kunt bij de Kredietbank terecht voor diensten en producten die gericht zijn op het beheersbaar houden en oplossen van schulden, het verantwoord verstrekken van een lening en het beheren van financiën. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op preventie, want de Kredietbank West-Brabant is er ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan.”
Gezien deze uitspraken van de Kredietbank West-Brabant en met het oog op de doelgroep die door deze bank bediend wordt, zou je een klantvriendelijk rentepercentage van een lening verwachten. Tot verbazing van Progressief Altena rekent Kredietbank West-Brabant echter met een rente van 12,3% voor leningen tot €.2.500 en met een rente van 11,1% voor een lening tussen de €.2.500 en €.5.000.
Progressief Altena vraagt het College van B&W om bij de Kredietbank West-Brabant aan te dringen op het verlagen van die rente. Mocht dit tot niets leiden dan is het voor Progressief Altena een optie dat de gemeente zelf een deel van de rentekosten voor persoonlijke leningen voor eigen rekening neemt. Corine Verweij: “Het zijn onze minima die noodgedwongen een beroep doen op de Kredietbank. Als er echt geen geld is en de wasmachine of de koelkast heeft het begeven, dan is er immers weinig keus. Het is dan zuur dat er in dergelijke gevallen zo’n absurd hoge rente betaald moet worden. Voor Progressief Altena getuigt dit niet van een goede zorg voor onze minima. Dit moet anders kunnen!”

Deel dit artikel op: