Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Risico’s bestaan nog, maar reserve Sociaal Domein gaat vervallen

Veel gemeenten in Nederland worstelen sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg met de kosten in het Sociaal Domein; de zorgtaken van een gemeente. Zo ook Altena. Gelukkig is er extra geld beschikbaar gekomen nadat een arbitragecommissie had vastgesteld dat gemeenten structureel te weinig geld kregen voor deze taak, maar ook nu nog is de aanvulling ontoereikend. Het probleem is dus nog (zeker) niet opgelost.

Geschreven door

Om de risico’s van de decentralisatie af te dekken, was er een reserve Sociaal Domein. Hoewel de risico’s er nog steeds zijn, heeft het college voorgesteld om deze reserve uit te putten en niet meer aan te vullen. Wij willen voorkomen dat knelpunten in de zorg nu onderwerp van politiek worden, maar helaas was daarvoor geen meerderheid in de gemeenteraad.

Ons amendement

Voor
9
ChristenUnie, Progressief Altena, PvdT
Tegen
20
AltenaLokaal, CDA, VVD, SGP

Gerelateerd nieuws