Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Risico’s bij het toepassen van ‘Thermisch Gereinigde Grond’ in de Noordwaard

Gepubliceerd: 19 februari 2024

In maart 2021 heeft Progressief Altena schriftelijke vragen gesteld over de risico’s van het toepassen van ‘Thermisch Gereinigde Grond’ (TGG) in de Noordwaard. Directe aanleiding was toen het uitlogen van dergelijke grond in Bunschoten, waar een recent aangelegd dijklichaam, vanwege uitspoeling van zware metalen in het oppervlakte- en grondwater, weer volledig afgegraven moest worden (kostenpost 32miljoen!).

In de beantwoording van de vragen werd toen aangegeven dat er geen (enkele) reden was voor ongerustheid en dat monitoring ook niet nodig was. Daags na de beantwoording kwam echter een aanvullend schrijven van het Waterschap dat er weldegelijk monitoring van het (grond)water plaats zou gaan vinden. De eerste resultaten gaven geen bemoedigend gevoel, maar omdat er pas bij een trend (dus na herhaaldelijke periodieke metingen) een duidelijk beeld geschetst kon worden, was er nog altijd geen reden tot paniek.

De meest recente informatie komt weliswaar uit steekproefsgewijze metingen en op basis van een ‘quick-scan methode’ gevonden resultaten, maar geven ons voldoende reden tot ongerustheid. Inmiddels zijn er bijna drie jaar verstreken en telkens worden onze zorgen bevestigd, zonder ooit te worden weerlegd. Voor ons is het beeld duidelijk; ook in de Noordwaard gaat het niet goed. Progressief Altena alsook het CDA delen deze bezorgdheid en ontvangen inmiddels ook signalen van ongeruste inwoners.

Bijgevoegd tref je de vragen aan die Progressief Altena (samen met het CDA) aan het College gesteld heeft.

https://www.hetkontakt.nl/altena/nieuws/378248/vervuilende-stoffen-gevonden-in-water-van-noordwaard-meer-ond

Deel dit artikel op: