Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Ruimtelijk rommelen?

Als raadslid sprak ik ongeveer 20 jaar geleden in Aalburg 4 jaar lang in vergaderingen over ruimtelijk rommelen, met ordening had het weinig van doen. Als ik kijk naar de huidige situatie dan is er veel verbeterd, doch is de attitude van de gemeente Aalburg veranderd? Boer Boom in Babyloniënbroek heeft nog ff snel een aanvraag ingediend op de laatste dag dat het mogelijk was om een aanvraag in te dienen voor een nieuwe stal. Wie heeft hem de geheime informatie ingefluisterd? De provincie is voornemens een procedure te beginnen tegen de gemeente Aalburg als ik goed ben ingelicht. Op de buitendijkse voetbalvelden van Veen zouden 22 drijvende woningen komen. Eerst werden drijvende huizen permanente stenen woningen, toen werd het aantal 26 en nu zelfs 28 grote huizen pontificaal op een enorme verhoging in de uiterwaarden. Het hoge water van 1995 is in Aalburg op het gemeentehuis al weer vergeten? Ook een horeca voorziening + huis kwamen uit de lucht vallen als een lelijke puist midden in de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Volgens Kees de Waal wil de gemeente café  ’t Vraagteken verplaatsen, waarschijnlijk vanwege de overlast. De heilige koe parkeren midden in de EHS, moet kunnen toch? “Rupsje nooit genoeg”, volgens Kees de Waal. Verder wil Aalburg meewerken aan een mestverwerker in Meeuwen. Waarschijnlijk wordt mest uit De Peel aangevoerd in grote vrachtwagens over de smalle polderwegen. Vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt een onbegrijpelijk plan wat mij betreft. De mest verwerken in De Peel is de enige juiste oplossing. Ook zou het een verdere verstening van het buitengebied betekenen waar momenteel overigens de ene na de andere grote stal wordt gebouwd. Vele burgers vragen mij of ik hier niet wat aan kan doen..? Nederlandse boeren stoppen momenteel massaal met hun bedrijf, gemiddeld 4 per dag. Toch gaat Aalburg meewerken aan een plan om een nieuwe boerderij op te richten midden in een belangrijk open weidevogelgebied. Weidevogels en akkervogels worden daar beschermd met subsidie van de provincie en de EU. Juist die openheid is het goud van de streek volgens Aalburgse beleidsplannen? Vlakbij op Biesheuvelweg 2 staat een boerderij te koop met 31.72.70 ha. grond. In november wordt het object verkocht bij inschrijving. Een prima alternatief wat mij betreft.

Burgers kopen voor veel geld in Wijk en Aalburg een duur huis in de straat Polderzicht met de belofte van vrijuitzicht, de naam zegt het al. Wie heeft die naam Polderzicht verzonnen en bij de bewoners verwachtingen gewekt? Toch gaat Aalburg meewerken om huizen te bouwen waardoor het uitzicht op de polder verleden tijd wordt. Zelfs de provincie betwijfelt de noodzaak om hier te bouwen. Zoveel bedenkelijke kwesties maken dat er sprake is van structureel rommelen met bestemmingsplannen waarbij het bedrijfsleven telkens haar zin krijgt ten koste van het maatschappelijk- en algemeen belang. Ook de provincie schiet hier te kort, er wordt wel geblaft maar doorbijten is er niet bij. De provincie zou beter op moeten letten want het cliëntelisme ligt op de loer in een kleine gemeente als Aalburg. Grenzen worden steeds verder opgerekt waarbij beleidsmatige gemeentelijke en provinciale uitgangspunten blijkbaar niet van belang zijn. Telkens krijgt de gemeente haar zin van de provincie met als gevolg private rijkdom en publieke armoede.

Natuurlijk moet Aalburg de juiste voorwaarden scheppen voor bedrijven om optimaal te kunnen functioneren, doch wel graag op de juiste plaats met aandacht voor alle belangen die spelen. De vraag is daarom: wanneer begint Aalburg écht met ruimtelijk ordening in het licht van het algemeen belang en onze woonomgeving in het bijzonder?