Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Progressief Altena: ‘Samenwerking tussen gemeente en inwoners verloopt niet altijd goed’

Progressief Altena ziet dat de samenwerking tussen de gemeente Altena en haar inwoners, verenigingen, en dorpsraden niet altijd goed verloopt.

In een brief aan het college schrijft Christian Alderliesten, de fractievoorzitter van Progressief Altena: ‘Uit recente gesprekken met dorpsraden, maar ook eerder met bijvoorbeeld de Stichting Verkeersveiligheid Altena (helaas inmiddels opgeheven), buurtcentra en sportverenigingen, blijkt de samenwerking met de gemeente nog altijd niet naar behoren te verlopen.’

Geschreven door

De gemeente Altena heeft als belangrijk speerpunt ‘samen met de inwoners te werken aan een vitaal Altena’. Dat “samen met de inwoners” is een belangrijk aspect van onze ambitie en wordt vertaald in een stevige lijn ‘uitnodigend bestuur’. Hier wordt door de gemeentelijke organisatie invulling aan gegeven door te bewegen van participatie, naar samenwerking en partnerschap met onze inwoners. De gemeente stelt zich daarbij betrokken en faciliterend op, zo valt ook te lezen in het bestuursakkoord.

Progressief Altena is hier ook een groot voorstander van dit “van buiten naar binnen werken” en draagt dit graag uit in al haar gesprekken met inwoners, verenigingen, dorpsraden etc. Uit recente gesprekken met dorpsraden, maar ook eerder met bijvoorbeeld de Stichting Verkeersveiligheid Altena (helaas inmiddels opgeheven), buurtcentra en sportverenigingen, blijkt deze samenwerking met de gemeente nog altijd niet naar behoren te verlopen.

Dit heeft bij Progressief Altena geleid tot het indienen van schriftelijke vragen, waarbij de dorpsraden als concreet voorbeeld gebruikt wordt, maar nadrukkelijk ook de samenwerking met andere georganiseerde inwonerscollectieven bedoeld worden, waarmee invulling geven wordt aan het begrip uitnodigend  bestuur.

Onze schriftelijke vragen

http://www.hetkontakt.nl/altena/nieuws/376024/progressief-altena-samenwerking-tussen-gemeente-en-inwoners-v