Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Samen naar een dementievriendelijk Altena!

Tijdens de bijeenkomst ‘’Samen werken aan een dementievriendelijke gemeente’’ op 31 oktober gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Aan de hand van diverse stellingen werd er gesproken over wat er al mogelijk is en vooral over welke initiatieven mogelijk gemaakt zouden kunnen worden.

Collage van foto's bij ondertekening voor een dementievriendelijk Altena

Denk bijvoorbeeld aan een buurtapp waarin buurtbewoners samen met familie ervoor zorgen dat de persoon met dementie mee kan blijven doen in de samenleving. Ook is het nodig om mee te denken over de invulling van dementiekoffers die aanwezig zijn in de bibliotheek. Mensen krijgen op steeds jongere leeftijd dementie en daarom is het van belang dat de inhoud van de koffers daarop wordt aangepast.

Om samen een dementievriendelijke gemeente te worden moeten we gebruik maken van lokale initiatieven en netwerken én kennis met elkaar delen; denk hierbij aan lesprogramma’s op scholen en maatschappelijke stages. Op deze manier worden de verschillende generaties met elkaar verbonden. Ook is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt als je merkt dat iemand in je omgeving zich anders/warrig gaat gedragen. Blijf elkaar vooral als mens zien: je bent niet dement, je hebt dementie!

Aan het einde van avond tekenden de aanwezigen het Manifest Dementievriendelijk Altena. Met ondertekening van dit Manifest geef je aan een bijdrage -groot of klein- te willen leveren aan een dementievriendelijke gemeente.
Progressief Altena wil zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meedraait en waar we OM-zien naar elkaar.

Paula Jorritsma en Fenneke Snippe ondertekenden dan ook het Manifest.