Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Samen op de bres voor jongeren in de knel

Tijdens het begrotingsdebat van 9 november hebben de partijen Progressief Altena, CDA Altena, AltenaLokaal, SGP Altena, PvdT en ChristenUnie Altena zich samen sterk gemaakt om de communicatie tussen scholen en jeugdconsulenten effectief op te pakken en zo snel mogelijk te starten met Vroegsignalering om zwaardere problematiek in de Jeugdzorg te voorkomen.

Geschreven door

De motie is unaniem ingediend en aangenomen.

Onze motie

Voor
Unaniem!

Gerelateerd nieuws