Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Samen verder met de decentralisaties

Bevlogen verhalen van mensen die willen verbinden, maar ook knelpunten op het gebied van zorg en participatie. Twee jaar na de decentralisaties organiseerde Progressief Altena op 29 maart een avond waarin beide zaken aan bod kwamen. Professionals en vrijwilligers die actief zijn binnen de participatiewet, de WMO of de jeugdwet luisterden, samen met politici van Progressief Altena, geboeid naar inleidingen van mensen uit de praktijk. Maar eerst was er nog theatergroep Yrros die in vliegende vaart en op ludieke wijze allerlei soorten zorg de revue liet passeren. Van hulp in de huishouding tot schuldhulpverlening, van steunkousen tot psychosociale hulp. Allemaal zaken die sinds de decentralisaties vanuit de gemeenten geregeld worden. Maar wat gaat er nu eigenlijk goed in het aanbod van de gemeenten en wat kan of moet er zelfs beter?

Huisarts Peter Schampers vertelt hoe hij bezig is met het nieuwe “welzijn op recept”, een experiment waarbij huisartsen mensen doorverwijzen naar welzijnsinstellingen omdat creativiteit en natuur een positief effect heeft op mensen. Het beroepsgeheim en de beperkte beschikbare tijd stellen echter grenzen aan de mogelijkheden.

Cora van den Tol van Stichting De Enghoeve waardeert de korte lijnen die er zijn sinds de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten, maar merkt ook op dat er nog verschillende zaken zijn die nog niet goed gaan: “Op het gebied van jeugd hebben wij met vijf verschillende regio’s te maken en iedere regio heeft een andere werkwijze en een ander manier van financieren. Dat kost ons extra tijd. Daarnaast lopen we binnen de WMO, voor wat betreft de dagbesteding, aan tegen de kosten voor het vervoeren van mensen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu bij de instellingen, maar over de financiering daarvan is nog onvoldoende nagedacht.”

Autje van der Lee van GSW, biologische bakker Gerard Hardeman en Nicolette van Andel van de HartenBrigade hebben alle drie in hun werk ‘meedoen’, ‘verbinden’ en ‘erbij horen’ centraal staan. De eerste biedt met haar team “een luisterend oor en een boterham voor ieder die dat nodig heeft. Er is voor GSW geen enkel probleem dat niet ondersteund kan worden.” Voor bakker Gerard Hardeman lijkt niets te gek om een vluchteling in zijn bakkerij aan het werk te houden en samen met zijn dochter heeft hij een zorgbakkerij van de grond getild, waar 20 mensen met een verstandelijke beperking aan het werk zijn. Nicolette van Andel van Stichting de Vleet probeert twaalf keer per jaar met een evenement kinderen met zorginstellingen te verbinden en jongeren met vluchtelingen.

Decentralisaties - man spreekt zaal toe

Stuk voor stuk inspirerende verhalen voor alle aanwezige deelnemers op het gebied van welzijn, zorg en participatie. Maar zeker ook voor Progressief Altena dat de komende jaren meedoen, samen doen, erbij horen stevig op de agenda wil zetten en houden en dat zich in wil spannen om de nog aanwezige knelpunten op te lossen.

Zowel de opzet van de avond als de uitkomsten ervan waren een mooi voorbeeld van het feit dat je alleen samen verder komt. Dit motto hanteert Progressief Altena al sinds de oprichting.