Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Samenwerking Aalburg, Woudrichem en Werkendam

Zoals wellicht bekend ben ik een groot voorstander van de gemeente Altena. Ik vind het vreemd dat één raadslid in Aalburg de vorming van de gemeente Altena kan blokkeren. Ambtenaren, het bedrijfsleven, de gemeenten Woudrichem en Werkendam, de provincie, het Rijk, iedereen is voor de fusie. Hardnekkig vasthouden aan de gemeente Aalburg heeft niets te maken met doelmatig besturen en gaat ten koste van burgers in de gemeente. De praktijk toont namelijk keihard aan hoe ondoelmatig de samenwerking van bestuurlijk Land van Heusden en Altena functioneert.

Terwijl Werkendam in de cloud opereert ligt de ICT in Aalburg en Woudrichem enige dagen volledig plat omdat samenwerking op het gebied van ICT onmogelijk bleek. De oplossing bij de openbare scholen via Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena (SOOLVA) wordt gehinderd door de bemoeienis van drie gemeenten. Veel geld is al over de balk gesmeten en helaas is veel te laat ingegrepen door bestuurlijk onvermogen. Het ophalen van tweedehands kleding geeft een duidelijk beeld van de samenwerking in het Land van Heusden en Altena. Aalburg regelt het met het Kringloopcentrum in Almkerk om werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in onze regio veilig te stellen. Ook wordt op deze manier in Almkerk goedkope kleding verkocht aan mensen uit onze regio met een smalle beurs. Werkendam doet aan (Europese?) aanbesteding en geeft de werkgelegenheid weg aan een organisatie in Den Bosch. Natuurlijk is SAM’s kledingactie een goed doel om noodhulp te verlenen in ontwikkelingslanden. Ver van mijn bed problemen doch ook in deze moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat er via Cordaid een katholiek sausje overheen moet daar ik erg ben voor onafhankelijke organisaties zonder sausje. Woudrichem kan het allemaal weinig schelen en regelt haar zaken met een commerciële partij waarbij private rijkdom prevaleert boven maatschappelijk verantwoord ondernemen als gemeente. In het licht van de gevolgen van de participatiewet ((o.a. Wajong en WSW) voor de lokale overheid een onbegrijpelijke beslissing die veel geld gaat kosten in relatie tot de werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Overigens geldt dat ook voor Werkendam.

De drie gemeenten participeren momenteel in een ratjetoe van samenwerkingsverbanden waar de raadsleden meestal weinig tot niets vanaf weten. De bestuurlijke controle is daardoor nihil en dat leidt regelmatig tot ongelukken (ICT, Regionale Bedrijventerrein, SOOLVA en WAVA). De democratische legitimatie van de samenwerkingsverbanden is ook nog eens minimaal. De grote gemeenten maken natuurlijk de dienst uit en Aalburg heeft daar niet veel te vertellen. In Aalburg zelf is het erg simpel gesteld met de (eigen) belangen. De SGP wil niet omdat ze haar macht verliest als grootste partij. De lokale partijen Aalburgse Alliantie en Belangen Aalburgse Burgers (BAB) willen niet omdat ze hun bestaansrecht verliezen. Blijft over de VVD met de beslissende stem. Deze partij is helemaal de weg kwijt. Het raadslid is tegen en de eigen wethouder is voor de vorming van één gemeente. Dat ene, ‘een beetje domme’, raadslid van de VVD blokkeert de vorming van de gemeente Altena! Als na 19 maart de mening van de Aalburgse gemeenteraad niet is veranderd, hoop ik dat de provincie zo snel mogelijk ingrijpt en een eind maakt aan deze bestuurlijke soap. Maak a.u.b. een einde aan bestuurlijk onvermogen en verkwisting van gemeenschapsgelden in het Land van Heusden en Altena en stem 19 maart voor een duurzame toekomst met perspectieven voor iedereen.

Herman van Krieken