Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Schriftelijke vragen Progressief Altena over de staat van onderhoud van Iris’vlinderpad

De fractie van Progressief Altena heeft schriftelijke vragen gesteld over de staat van onderhoud van Iris’ vlinderpad. Een voor PA belangrijk punt; het bieden van een fietsveilig alternatief voor de Roef staat niet voor niets veelvuldig in ons verkiezingsprogramma. 

Geschreven door

Het huidige pad (wat een zeer afgewaterd compromis is en waar we als PA sinds 2014 een punt van maken) geeft hier slechts voor een deel invulling aan. Wanneer het onderhoud er echter voor zorgt dat dit pad nauwelijks begaanbaar is, zorgt dit (wederom) voor verkeersonveiligheid op de schoolroute (die dan weer over de Roef loopt). Vandaar dus de schriftelijke vragen.

Onze schriftelijke vragen