Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Sojo en Caecilia: pareltjes in Hank

Zaterdag 25 januari ging Progressief Altena in gesprek met stg. Sojo en met St.Caecilia, twee pareltjes in de kern Hank. Onder het motto ‘Samen doen is leuker’ weten de enthousiaste vrijwilligers van Sojo keer op keer ruim 150 kinderen te trekken met hun activiteiten. Ze organiseren o.a. activiteiten met Pasen, knutselmiddagen, viswedstrijden, de intocht van sinterklaas en het timmerdorp. Het nieuwste plan is om op de Kurenpolder samen met Bart een groots sport- en spelevenement op touw te zetten. Voor ouderen heeft Sojo jaarlijks een bonte avond in petto en wordt nagedacht over het opnieuw leven in blazen van de dagtochten. Jaarlijks gaat er 12.500 euro rond bij Sojo waarvan nog geen 3.500 euro aan gemeentesubsidie. Een subsidiebedrag dat nog dateert uit de tijd dat het aanbod en bereik van Sojo veel kleiner was en waarvan onduidelijk is waarop het gebaseerd is.

Ook fanfare St.Caecilia timmert hard aan de weg. Zonder dat er een vergoeding tegenover staat verzorgen ze al jaren de muzieklessen op de beide basisscholen. Helaas leidt dit steeds minder tot nieuwe aanwas voor de eigen vereniging. En dat terwijl die vereniging middenin de samenleving staat door een bijdrage te leveren bij de avondvierdaagse, bij carnaval en de intochten op koningsdag en van sinterklaas. Dit naast een aantal themaconcerten die jaarlijks gegeven worden. Levensader van de vereniging is de 12.000 euro die het ophalen van oud papier de vereniging jaarlijks oplevert. Het voorstel van het Werkendamse college om de papierprijs met een kwart omlaag te brengen zou dan ook grote consequenties hebben voor St.Caecilia. Als het aan de PvdA ligt blijft die papierprijs op het huidige hogere nivo gehandhaafd..

Zeer uitgebreid is met beide organisaties gesproken over de bouw van het nieuwe Uivernest. Hier zitten aan aantal zaken aan die, nu voor de PvdA en straks voor Progressief Altena, vragen om een vervolg. Wordt vervolgd dus.