Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Solidariteit centraal bij Kadernota 2022

Corona laat ook in Altena diepe wonden achter. Waar velen alweer vooruitkijken naar een tijd zonder corona, kijken anderen nog terug op het leed dat hen is overkomen. Daarom is het goed dat er bij meerdere partijen het idee is ontstaan om bomen te planten: bomen ter herdenking aan de slachtoffers van de pandemie, maar ook als symbool van hoop. Hoop op betere tijden en hoop dat we iets geleerd hebben.

Geschreven door

Ook het gemeentebestuur moet zich voortdurend de vraag stellen of er iets geleerd is want ook daar worden fouten gemaakt. De samenvoeging van drie gemeenten met daar bovenop een corona-crisis heeft geleid tot een hectische beginperiode van de gemeente Altena en fouten zijn dan onvermijdelijk.

Maar er is hoop; en dat is gerechtvaardigde hoop. De resultaten van de afgelopen jaren en de ambities voor de toekomst geven aan dat Altena een goede kans heeft om verder te groeien naar een gezonde gemeente waar het goed wonen, werken en ontspannen is.

Belangrijkste voorwaarde voor een gezonde gemeente

De belangrijkste voorwaarde om een gezonde gemeente te zijn is volgens Progressief Altena nog steeds samen te vatten met het woord solidariteit. We moeten voorkomen dat er gezegd kan worden: “Het gaat goed met Altena maar niet met alle mensen in Altena”. 

Om solidariteit in praktijk te brengen is soms geld nodig, bijvoorbeeld voor armoedebestrijding en om mensen kansen te geven om mee te doen in de samenleving. Maar het gaat niet alleen om geld.
Het gaat ook om aandacht en om inlevingsvermogen in de situatie van anderen. Er moet vanuit de solidariteit dus heel gericht worden gewerkt; geld en aandacht moeten terechtkomen waar de nood het hoogst is. 

Onze ideeën voor een beter Altena

De 5 moties die wij vandaag gaan indienen hebben allemaal solidariteit als basis:

  • Solidariteit met jongeren die in Altena te weinig mogelijkheden hebben voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.
  • Solidariteit met gezinnen met een laag inkomen door ze de mogelijkheid te bieden op gratis Openbaar Vervoer.
  • Solidariteit met mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om relaties aan te gaan waardoor ze belevingen op het gebied van intimiteit en seksualiteit moeten missen.
  • Solidariteit met onze nakomelingen door te voorkomen dat er kernafval onder onze voeten wordt opgeslagen
  • En solidariteit met alle vrijwilligers en professionals die zich individueel of in verenigingen en stichtingen inzetten voor ons welzijn, ook in deze corona tijd.
Kees de Waal bij microfoon tijdens bespreking Kadernota
Kees de Waal in het Altena College tijdens de behandeling van de Kadernota

Progressief Altena heeft natuurlijk niet het alleenrecht op het gebruik van het begrip solidariteit. Daarom zullen wij natuurlijk ook moties van andere partijen steunen waarin dat begrip doorklinkt.

Tot slot: Met name rond de landelijke politiek woedt een discussie rond de begrippen macht, tegenmacht, en bestuurlijke vernieuwing. Het zou goed zijn als wij ook lokaal over deze begrippen na gaan denken, want voor de samenleving krijgen begrippen als coalitie en oppositie steeds minder betekenis. Inwoners en bedrijven verwachten antwoorden die gebaseerd zijn op echte argumenten in plaats van op de compromissen van een toevallige samenstelling in de raad.

Ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode zouden wij daar best nog eens een avondje aan willen wijden.
Want ook in de gemeenteraad is de lijfspreuk van Progressief Altena van toepassing: Samen kom je verder.