Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.
Standpunt duurzaamheid
Standpunt duurzaamheid

Duurzaamheid

Deel ons standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Deel ons standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Progressief Altena is doordrongen van de urgentie om over te stappen op duurzame vormen van energie. Ook op andere terreinen verdient duurzaamheid veel meer aandacht. De redenen voor deze omschakeling zijn duidelijk, zoals o.a. het tegengaan van luchtvervuiling, klimaatverandering en de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar de oplossingen in dit proces zijn divers. Wij willen inzetten op echt duurzame oplossingen, zoals energie uit zon en water. Biomassacentrales zien wij op voorhand niet als een echt duurzame oplossing, onder andere na adviezen van Europese onderzoekers (EASAC).

Belangrijke voorwaarden voor de energietransitie zijn betaalbaarheid en draagvlak. De aanpak van klimaatverandering vraagt volgens ons een inclusieve aanpak en zeker geen onderscheid op basis van inkomen. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar zijn. We willen kijken hoe de gemeente burgers praktisch kan ondersteunen en moedigen initiatieven van inwoners aan.

Duurzaamheid biedt kansen

Windmolens langs Altena

Langs de randen van Altena verrijzen op verschillende plaatsen windmolens, op andere plaatsen in het land ligt de nadruk op zonneweides. Deze projecten kunnen zijn opgezet door lokale initiatieven, maar ook uit de koker komen van een grote energieproducent. Natuurlijk speelt verduurzaming daarbij een belangrijke rol, maar het levert (vooral) ook geld op. Lees hier een voorbeeld uit gemeente Drimmelen.

Het kan voor inwoners of omwonenden mogelijk zijn om te profiteren van deze opbrengsten. Dit kan direct door bijvoorbeeld de verkoop van aandelen, maar ook indirect door de opbrengsten onder te brengen in een fonds. Vanuit dit fonds kunnen inwoners tegen hele gunstige voorwaarden een lening afsluiten om bijvoorbeeld het huis te laten isoleren. Op deze manier kan duurzaamheid ook economisch voordeel opleveren.

Lees hier ons standpunt over wonen

Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.