Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.
Standpunt duurzaamheid

Duurzaamheid

Deel ons standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Deel ons standpunt:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Progressief Altena is doordrongen van de urgentie om over te stappen op duurzame vormen van energie. Ook op andere terreinen verdient duurzaamheid veel meer aandacht. Waarom deze omschakeling nodig is, is duidelijk. Zo is het belangrijk dat we luchtvervuiling, klimaatverandering en de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tegengaan. Maar de oplossingen om dit te bereiken zijn divers. Wij willen inzetten op echt duurzame technieken, zoals energie uit zon en water. Biomassacentrales zien wij op voorhand niet als een echt duurzame oplossing, onder andere na adviezen van Europese onderzoekers (EASAC).

Belangrijke voorwaarden voor de energietransitie zijn betaalbaarheid en draagvlak. De aanpak van klimaatverandering vraagt volgens ons om een inclusieve aanpak en zeker geen onderscheid op basis van inkomen. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar zijn. We willen kijken hoe de gemeente burgers praktisch kan ondersteunen en moedigen initiatieven van inwoners aan.

Duurzaamheid biedt kansen

Windmolens langs Altena

Langs de randen van Altena verrijzen op verschillende plaatsen windmolens, op andere plaatsen in het land ligt de nadruk op zonneweides. Deze projecten kunnen zijn opgezet door lokale initiatieven, maar ook uit de koker komen van grote energieproducenten. Natuurlijk is dit succes ingegeven door verduurzaming, maar het levert (vooral) ook geld op. Lees hier een voorbeeld uit gemeente Drimmelen.

Vooral als de projecten zijn opgezet door lokale initiatieven, kan het voor inwoners of omwonenden mogelijk zijn om te profiteren van de opbrengsten van windmolens of zonneweides. Dit kan direct door bijvoorbeeld aandelen te verkopen, maar ook indirect door de opbrengsten onder te brengen in een fonds.

Vanuit dit fonds kunnen inwoners tegen hele gunstige voorwaarden een lening afsluiten om bijvoorbeeld het huis te laten isoleren. Op deze manier kan duurzaamheid ook economisch voordeel opleveren. Volgens ons is dit een goede manier om er voor te zorgen dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar is.

Onze andere standpunten