Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.
Standpunt sociaal

Sociaal

Deel ons standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Deel ons standpunt:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Samenredzaam Altena

Het coronavirus laat zien dat we allemaal kwetsbaar zijn. Daarom is goede zorg voor iedereen van levensbelang. De gemeentelijke taken op dit gebied zijn ondergebracht in het programma Altena Samenredzaam. De inhoud sluit aan op de visie van Progressief Altena op zorg. Waardevolle zorg maak je samen! Mét maatschappelijke partners, huisartsen, ons welzijns- en maatschappelijk werk, verzorgingshuizen, woningbouwcorporaties etc. en geïnspireerd door initiatieven vanuit onze inwoners. Door hier aandacht aan te geven kunnen ze verder uitgroeien en ten goede komen aan kinderen, ouderen en (kwetsbare) inwoners die onze zorg nodig hebben. Heeft u een idee hoe de zorg in Altena beter kan? Laat het ons weten (fractie of wethouder)!

Want ook voor zorg geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

Werk van waarde

Werk zorgt voor inkomen en onafhankelijkheid en is ook een basis voor ontwikkeling en zingeving. Daarom kan de waarde van werk niet worden overschat. Om ervoor te zorgen dat niemand die kan werken noodgedwongen langs de kant staat, is het nodig te blijven investeren in het matchen van werkzoekenden en werkgevers. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk vinden, moeten wat Progressief Altena betreft voorrang krijgen bij de uitvoering van gemeentelijke opdrachten. Voor de uitvoering van alles wat met werk te maken heeft, zien wij een belangrijke taak weggelegd voor ons sociaal Werkbedrijf en werkgeversservicepunt (WSP) MidZuid. 

Onze andere standpunten