Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.
Standpunt werk

Werk

Deel ons standpunt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Deel ons standpunt:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Let op: voor veel zelfstandigen met minder inkomsten ten gevolge van de coronacrisis is er financiële compensatie beschikbaar. Kijk op de website van gemeente Altena voor meer informatie.

Werk maakt een belangrijk deel uit van ons leven. We besteden er veel tijd aan, we verdienen er ons geld mee en dragen ieder op onze eigen manier bij aan de lokale en (inter)nationale samenleving. Daarnaast biedt een baan voldoening, structuur, sociale contacten en kansen om door te ontwikkelen. Voor alle voorgaande punten is het belangrijk dat de arbeidsmarkt goed functioneert en dat er oog is voor het welzijn van werknemers. Altena biedt werkgevers en zzp’ers hiervoor unieke kansen en uitdagingen.

We hebben in onze gemeente veel ondernemers. En daar zijn we trots op. Zzp’ers in de bouw, de bakker of slager met enkele mensen in loondienst en grote bedrijven op bijvoorbeeld industrieterreinen. Het zijn deze en vele andere ondernemers die met creativiteit, realiteitszin en inzicht een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze regio.

Het is belangrijk om waar dat wenselijk en mogelijk is ondernemers te ondersteunen. Om dat goed te kunnen doen, willen we zzp’ers woonachtig in Altena, bedrijven en anderen verenigen in een adviesraad Economie. We willen ons daarbij focussen op de sectoren toerisme en recreatie, handel, maritiem en de agrarische en transportsector. Bij dit adviesorgaan horen ook de ambtelijke ondersteuning en investeringsruimte die andere adviesraden ook kennen.

Duurzaam werk

Met de erkenning voor ondernemers komt ook besef van verantwoordelijkheden. Werknemers zijn voor hun broodwinning en gezondheid immers afhankelijk van hun werkgevers. In honderden jaren hebben we veel opgebouwd, maar de tijden zijn aan het veranderen. In grote lijnen hebben we contouren geschetst van een samenleving, waarbij het nu belangrijk is om deze blijvend te beschermen en verfijnen. Dit geldt ook voor het productieproces en de positie van werknemers.

Vervuilende technieken zullen moeten worden vervangen om toekomstbestendig te zijn. Grote daken die qua constructie geschikt zijn voor zonnepanelen moeten zoveel mogelijk worden benut. En het afvoeren van vervuilende restproducten moet op een verantwoorde wijze gebeuren. Dit zijn allemaal punten waarbij de gemeente een partner is.

Ook op de arbeidsmarkt zijn nog grote stappen te zetten: in november 2019 werd duidelijk dat meer dan een miljoen mensen (ernstige) stressklachten ervaren en kans lopen op een burn-out. Duurzaam werken betekent niet alleen oog hebben voor milieu, maar ook een eerlijk salaris, goede voorwaarden en goede arbeidsomstandigheden. Voor werknemers is het belangrijk dat zij hierbij betrokken worden, hier zelf initiatief in nemen en verbeterpunten signaleren. Werkgevers en zzp’ers die kiezen voor een duurzaam model -of daartoe bewuste stappen zetten- willen we daarom een podium en plaats bieden in de adviesraad Economie.

Ligging

Zoals eerder gezegd biedt Altena unieke kansen en uitdagingen. Omdat we omsloten zijn met water is Altena goed bereikbaar voor kleine tot middelgrote binnenvaartschepen. De haven in Werkendam is hierin een belangrijke schakel. Uitbreiding moet daarom -mits goed inpasbaar in de omgeving- mogelijk zijn. Vanwege het vele groen en het water is Altena ook zeer interessant voor agrariërs en toerisme en recreatie, zoals in Hank, Woudrichem en op vele andere plaatsen goed zichtbaar is. De natuur kan ook een prettige onderbreking zijn voor werknemers die tijdens een pauze even een stukje wandelen. Ook dit kan volgens ons bijdragen aan een duurzaam werkproces.

Altena biedt ook uitdagingen. De snelweg A27 -de enige snelweg in Altena- staat op plaats 2 in de file top 10 van 2019. Doordat er geen treinverbinding is, is deze snelweg van cruciaal belang voor een goede verbinding richting Gorinchem en Breda. De komende jaren investeert de rijksoverheid fors in het verbeteren van de bereikbaarheid en het vervangen van de Merwedebrug en Keizersveerbrug.

Het is voor de gemeente van groot belang dat tijdens de werkzaamheden overlast in de dorpskernen wordt beperkt of voorkomen, en dat bedrijventerreinen en dorpen goed bereikbaar zijn en blijven. Vanwege de omvang van deze projecten -en de kansen die het biedt om het wegennetwerk te verbeteren- zal de gemeente extra onderzoek laten uitvoeren. Ook willen wij dat ondernemers actief worden betrokken in dit proces.

De onzichtbare hulp

Werknemers die tijdens hun wandeling kunnen genieten van schone natuur, mensen met een taalachterstand die vanwege ondersteuning beter kunnen meedoen, dagactiviteiten voor eenzame mensen georganiseerd door vrijwilligers. Het zijn zo maar enkele voorbeelden van de onzichtbare hulp in onze gemeente: vrijwilligers. Er is veel erkenning voor zzp’ers, werknemers en werkgevers, die zo enorm bijdragen aan de werkgelegenheid in onze gemeente.

En diezelfde erkenning is er voor een soms onzichtbare groep: mensen -jong en oud- die zich als vrijwilliger inzetten voor onze maatschappij. Wij vinden het contact tussen de gemeente en de vele vrijwilligers van zeer groot belang, zodat we ook daar weten waar ondersteuning gewenst of nodig is, en we een goed beeld hebben van de grote waarde die zij voor ons als samenleving hebben.

Heb je aanvullingen of suggesties, meld je dan aan als lid en kom naar onze ledenvergaderingen.

Met het belang van al deze schakels duidelijk in beeld kunnen we oprecht zeggen: alleen ga je sneller, maar samen kom je (véél) verder.

Onze andere standpunten