Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Brede steun voor duurzaamheidsleningen in Altena!

Duurzaamheid en Altena, het heeft lang geduurd, maar (haast) raadsbreed is men ervan overtuigd: we moeten voorwaarts!  Helaas is de situatie sinds januari dit jaar dat we wel willen, maar niet (meer) kunnen. De uitdagingen liggen dit keer niet in de raadzaal, maar onder de grond; de netcapaciteit is onvoldoende om “grootschalige” opwek van duurzame energie te ontwikkelen. Terugleveren aan het net is niet mogelijk en daarmee is de financiële haalbaarheid van deze projecten niet aanwezig en kunnen er dus ook geen vergunningen voor afgegeven worden.

Geschreven door

Moeten we dan op onze handen blijven zitten, terwijl de tijd om al onze mooie ambities te behalen verstrijkt? De frustratie hierover klonk luid door in de raadzaal…

Omdat we het dus voorlopig moeten hebben van initiatieven van inwoners, heb ik namens Progressief Altena een motie gemaakt die opriep tot het (opnieuw) aanbieden van duurzaamheidsleningen. Wat ons betreft mogen deze leningen renteloos aangeboden worden aan onze inwoners. Nu de energieprijzen door het dak gaan en er (ook in Altena) inmiddels sprake is van energie-armoede, lijkt ons dat niet minder dan noodzakelijk!

Ambtelijke capaciteit

Voor de gemeente hoeft dit geen ‘zware belasting’ te zijn op de organisatie (waar het sinds de samenvoeging van de drie gemeenten nog altijd ‘piept en kraakt’). Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (www.SVn.nl) kan de gemeente hierin namelijk volledig ontzorgen. Andere gemeenten als Zaltbommel en Molenlanden  -die zich makkelijk laten vergelijken met Altena- bieden via dit portaal een heel scala (renteloze) duurzaamheidsleningen aan. Wij zouden graag zien dat dit ook in Altena gaat gebeuren. Uiteindelijk mag het niet zo zijn dat de kosten voor de noodzakelijke verduurzaming van particuliere woningen hierin belemmerend zijn! 

In de week tussen de opiniërende en de besluitvormende raadsvergadering lukte het al om hiervoor de steun van zowel het CDA als AltenaLokaal te krijgen. Na de finale discussie en de gesprekken in de daarop volgende schorsing, kwamen daar ook de CU, SGP en PvdT bij!

Een mooie steun in de rug voor de verduurzamingsambitie van Altena, al blijft de weg lang en nog vol hobbels, wij pakken door! Hopelijk met de aanhoudende steun van de overige fracties.

Christian Alderliesten
Raadslid en lijsttrekker Progressief Altena

Onze motie

Voor
26
AltenaLokaal, CDA, ChristenUnie, Progressief Altena, PvdT, SGP
Tegen
3
VVD

Gerelateerd nieuws