Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Steunpunten veiliggesteld

Nadat de coalitiepartijen besloten om met ingang van 2017 in Werkendam honderdduizend euro te bezuinigen op het subsidieprogramma vulde het college van B&W dit oa in met het in twee stappen schrappen van de subsidie op de steunpunten. Menigeen kent ze wel, de ontmoetingsplaatsen voor senioren bij De Dotter, De Molenwiek, Het Jan Biesheuvel Dijkhuis en andere woonvormen voor ouderen. In 2017 zouden ze nog maar de helft van hun subsidie krijgen en in 2018 zou het klaar zijn. Totaal onbekend was hoe dan de activiteiten, de huur, de verzekeringen, het gas, water en elektra betaald zouden moeten worden. Progressief Altena stak hier een stokje voor. Eerst door met een serie kritische vragen aan het college van B&W de kwestie voor het voetlicht te halen en tijdens het begrotingsdebat, afgelopen dinsdag, door een amendement in te dienen. Woordvoerder Corine Verweij tijdens het debat: “Steunpunten zijn laagdrempelige voorzieningen voor ouderen, een vindplaats voor hulp en ondersteuning en een preventieve voorziening daar waar het gaat om eenzaamheid. Het college onderschrijft dit. Wij begrijpen dan ook niet dat u, zonder enig zicht op alternatieve financiering, binnen nu en twee maanden de subsidiëring wilt halveren en over ruim een jaar helemaal wilt stoppen met een financiële bijdrage. Dit gaat te snel en veel te veel met de botte bijl.” Aanvankelijk wilde Progressief Altena de hele bezuiniging schrappen, maar daarvoor kreeg de partij de handen niet op elkaar. Uiteindelijk diende Progressief Altena een breed gesteund voorstel in dat voorzag in het schrappen van de bezuiniging in 2017 en het handhaven van de bezuiniging in 2018. Verweij: “Daarmee hebben steunpunten en betrokken partijen in ieder geval een heel jaar om naar alternatieve financiering te zoeken én met de helft van het oorspronkelijke subsidiebedrag blijft er een financiële basis overeind. Hiermee hopen we de steunpunten veilig gesteld te hebben.”